Logo Yazılım Genel Tablo Yönetimi ve Kuruluş Bilgileri Tabloları

Firma bağımsız dosyaların oluşturulduğu ya da güncellendiği Genel Tablo Yönetimi’nde, işlem gören dosyaların listesi aşağıdadır. Versiyon geçişlerinde genel tablo yönetiminden gerekli güncellemelerin yapılmaması durumunda, işlemler sırasında bulunamayan dosya olarak program tarafından hata mesajı ile kullanıcı uyarılır. Aşağıdaki liste ile, mesajdaki dosya için hangi tabloların güncellenmesi gerektiği bilgisine ulaşılabilecektir.

1. GENEL TABLO YÖNETİMİ

 

ADRES/BANKA/VERGİ DAİRESİ

   
Ülke bilgileri L_COUNTRY
İl bilgileri L_CITY
Posta kodları L_POSTCODE
İlçe bilgileri L_TOWN
Semt bilgileri L_DISTRICT
Banka bilgileri L_BANKCODE
Şube bilgileri L_BNBRANCH
Vergi daireleri L_TAXOFFICE

DOKÜMAN YÖNETİM TABLOLARI

   
Doküman katalog bilgisi L_LDOCFOLD
Doküman tanımları L_LDOCITEM

SATIŞ YÖNETİM TABLOLARI

   
Kategoriler LG_CATEGLISTS
Endüstri/Sektör LG_INDUSTRY
Müşteri LG_CSTVND
Müşteri-Endüstri Bağlantı LG_CVINDASG
İlgili Kişiler LG_CONTACTS
Satış Fırsatları LG_SLSOPPOR
Satış Faaliyetleri LG_SLSACTIV
Teklif LG_OFFER
Satış Elemanı-İlgili Kişi Bağlantı LG_CNTSLSMASG
Satış Faaliyetine Bağlı Kişiler LG_ACTPEPL
Satış Dosyaları LG_SLSFILES
Satış Temsilcisi-Müşteri Bağlantı (CRM Seti) LG_SLSCLREL
Satış Faaliyetleri(m) Penceresi Genel ve Kişisel İşlemler LG_SATI
Satış Faaliyetleri(m) Penceresi Genel ve Kişisel İşlemler Filtre Tanımları LG_SATIFILTER

SATIŞ ELEMANI TABLOSU

   
Satış Temsilcileri ve Plasiyerler LG_SLSMAN

YARDIMCI BİLGİ TABLOLARI

   
Taşıma tipleri L_FRGTYPES
Ticari işlem grubu L_TRADGRP
Taşıyıcı firmalar L_SHPAGENT
Taşıma şekli L_SHPTYPES

 

KULLANICI İZLEME TABLOSU

   
  LG_000_SYSLOG

ORGANİZASYON TABLOLARI

   
Organizasyon Şeması L_ORGDEFS
Org.Şeması Pozisyonları L_POSDEFS
Pozisyon açıklamalarının(uzun text) L_ORGDOC

GTIP TABLOLARI

   
Gtip kodları L_GTIP_CODE
Gtip tanımları L_GTIP_DEF

2. KAYIT NUMARALAMA ŞABLONLARI

 

KAYIT NUMARALAMA ŞABLONLARI

L_LDOCNUM

 

3. KURULUŞ BİLGİLERİ

 

ADRES BİLGİLERİ

 
  L_COUNTRY
  L_CITY
  L_TOWN
  L_POSTCODE
L_DISTRICT

BANKA BİLGİLERİ

 
  L_BANKCODE
  L_BNBRANCH
VERGİ DAİRELERİ  
  L_TAXOFFICE
GTIP KODLARI  
  L_GTIP_CODE
L_GTIP_DEF

TAŞIYICI FİRMALAR

 
 

L_SHPAGENT

TESLİM ŞEKLİ  
  L_SHPTYPES
TAŞIMA TİPLERİ  
  L_FRGTYPES
ENDEKS TÜRLERİ  
  L_PRICEINDEXTYP
FİYAT ENDEKSLERİ  
  L_PRICEINDEX

Logo Tablo İsimleri

Açıklama Tablo adı
Alış/Satış fiyatları LG_XXX_PRCLIST
Alış/Satış koşulları LG_XXX_ASCOND
Araç ihtiyaçları LG_XXX_TOOLREQ
Aylık hizmet toplamları LG_XXX_XX_SRVNUMS
Aylık hizmet alış/satış   toplamları LG_XXX_XX_SRVTOT
Banka aylık toplamları LG_XXX_XX_BNTOTFIL
Banka fişleri LG_XXX_XX_BNFICHE
Banka hareketleri LG_XXX_XX_BNFLINE
Banka hesapları LG_XXX_BANKACC
Bankalar LG_XXX_BNCARD
Bazı kayıtların diğer   dillerdeki açıklamaları LG_XXX_LNGEXCSETS
Birim setleri LG_XXX_UNITSETF
Birim setleri arası çevrim   katsayıları LG_XXX_UNITSETC
Birimler LG_XXX_UNITSETL
Cari hesap aylık toplamları LG_XXX_XX_CLTOTFIL
Cari hesap fişleri LG_XXX_XX_CLFICHE
Cari hesap hareketleri LG_XXX_XX_CLFLINE
Cari hesap istihbarat   bilgileri LG_XXX_CLINTEL
Cari hesap kartları LG_XXX_CLCARD
Cari hesap risk tabloları LG_XXX_XX_CLRNUMS
Çalışan grubu LG_XXX_EMPGROUP
Çalışan ihtiyaçları LG_XXX_LABORREQ
Çalışan-Grup ataması LG_XXX_EMGRPASS
Çalışanlar LG_XXX_EMPLOYEE
Çek/Senet bordroları LG_XXX_XX_CSROLL
Çek/Senet hareketleri LG_XXX_XX_CSTRANS
Çek/Senet kartları LG_XXX_XX_CSCARD
Dağıtım şablonları LG_XXX_DISTTEMP
Dağıtım şablonu satırları LG_XXX_DISTLINE
Döküman bilgileri (örnek   malzeme resmi) LG_XXX_XX_PERDOC
Döküman katalog  bilgileri (watermark varsa) LG_XXX_XX_FOLDER
Döküman katalog   girişi(watermark) LG_XXX_FIRMDOC
Döküman numaralama şablonları L_LDOCNUM
Entegrasyon bağlantı kodları LG_XXX_ACCCODES
Faturalar LG_XXX_XX_INVOICE
Firma dönem bilgileri LG_XXX_XX_TRANSAC
Form boyutları L_CDBTMP
Günlük döviz kurları

Firma Bazlı Günlük döviz kurları

L_DAILYEXCHANGES

LG_EXCHANGE_XXX

Günlük malzeme ambar   toplamları LG_XXX_XX_STINVTOT
Hizmet kartları LG_XXX_SRVCARD
Hizmet kaydı-Birim ataması LG_XXX_SRVUNITA
İndirim/Masraf kartları LG_XXX_DECARDS
İş emirleri LG_XXX_DISPLINE
İş ist.-Özellik ataması LG_XXX_WSATTASG
İş ist.-Özellik değeri ataması LG_XXX_WSATTVAS
İş istasyonları LG_XXX_WORKSTAT
İş istasyonu grupları LG_XXX_WSGRPF
İş istasyonu özellik değerleri LG_XXX_WSCHVAL
İş istasyonu özellikleri LG_XXX_WSCHCODE
İş istasyonu-grup ataması LG_XXX_WSGRPASS
İşlem bağlantıları (üretim   emri, sipariş) LG_XXX_PEGGING
Kalite kontrol değerleri LG_XXX_QCLVAL
Kalite kontrol hareketi-   Kalite kontrol ataması LG_XXX_QASGN
Kalite kontrol hareketleri LG_XXX_XX_SLQCASGN
Kalite kontrol satırları LG_XXX_QCSLINE
Kalite kontrol setleri LG_XXX_QCSET
Karma koli satırları LG_XXX_STCOMPLN
Kart-Muhasbe kodları LG_XXX_CRDACREF
Kasa aylık toplamları LG_XXX_XX_CSHTOTS
Kasa işlemleri LG_XXX_XX_KSLINES
Kasalar LG_XXX_KSCARD
Kaydedilen rapor filtreleri L_RPFILTSXXX
Kaydedilen rapor tasarımları L_RPLAYS_XXX
Kaynak kullanımları (üretim) LG_XXX_OCCUPATN
Kullanıcılar L_GOUSERS
Kuruluş bilgileri (ambar,   işyer, fabrika vb.) L_CAPIDEF
LOG (izleme) kaydı LG_XXX_LOGREP
Maliyet dönem kapama kayıtları LG_XXX_XX_PRDCOST
Malzeme alış/satış aylık   toplamları LG_XXX_XX_STINVENS
Malzeme alternatifleri LG_XXX_ITEMSUBS
Malzeme hareketleri LG_XXX_XX_STLINE
Malzeme özellik ataması LG_XXX_CHARASGN
Malzeme seri lot no. Bilgileri LG_XXX_XX_SERILOTN
Malzeme-Ambar bilgileri LG_XXX_INVDEF
Malzeme-Birim ataması LG_XXX_ITMUNITA
Malzeme-Fabrika bilgileri LG_XXX_ITMFACTP
Malzeme-İş ist. bilgileri LG_XXX_ITMWSDEF
Malzeme-İş ist. Toplamları   (günlük) LG_XXX_ITMWSTOT
Malzemeler LG_XXX_ITEMS
Malzeme-Malzeme sınıfı ataması LG_XXX_ITMCLSAS
Malzeme-Özellik değerleri LG_XXX_SELCHVAL
Malzeme-Tedarikçi ataması LG_XXX_SUPPASGN
Malzeme-Ürecetesi ataması LG_XXX_ITMBOMAS
Masraf malzemeleri LG_XXX_EMCENTER
Muhasebe aylık toplamları LG_XXX_XX_EMUHTOT
Muhasebe fişleri LG_XXX_XX_EMFICHE
Muhasebe hareketleri LG_XXX_XX_EMFLINE
Muhasebe hesapları LG_XXX_EMUHACC
Mühendislik değişikliği işlemi LG_XXX_ENGCLINE
Müstahsil faturası LG_XXX_XX_PRODUCER
Network kontrolü (kimlerin   hangi firma ve dönemle çalıştığı) L_NET
Operasyon ihtiyaçları LG_XXX_OPRTREQ
Operasyonlar LG_XXX_OPERTION
Operasyon-Malzeme ilişkisi LG_XXX_LNOPASGN
Operasyon-Özellik ataması LG_XXX_OPATTASG
Önceki operasyon ilişkileri LG_XXX_PRVOPASG
Ödeme plan satırları LG_XXX_PAYLINES
Ödeme planları LG_XXX_PAYPLANS
Ödeme/Tahsilat hareketleri LG_XXX_XX_PAYTRANS
Özel kodlar LG_XXX_SPECODES
Özellik değerleri LG_XXX_CHARVAL
Özellik kodları LG_XXX_CHARCODE
Posta kodları L_POSTCODE
Promosyon kartları LG_XXX_PRCARDS
Reçete-ek ürün ataması LG_XXX_COPRDBOM
Sabit kıymet kayıtları LG_XXX_FAREGIST
Sabit kıymet yıllık kaydı LG_XXX_FAYEAR
Satış elemanı hareketleri LG_XXX_TARGETS
Satış elemanı-Cari hesap   ilişkisi LG_XXX_SLSCLREL
Satış elemanları LG_XXX_SLSMAN
Satış rota satırları LG_XXX_ROUTETRS
Satış yönetim raporları LG_XXX_ROUTE
Seri/Lot hareketleri LG_XXX_XX_SLTRANS
Sevkiyat firmaları L_SHPAGENT
Sevkiyat türleri L_SHPTYPES
Sipariş fişleri LG_XXX_XX_ORFICHE
Sipariş hareketleri LG_XXX_XX_ORFLINE
Stok fişleri LG_XXX_XX_STFICHE
Stok yerleri LG_XXX_LOCATION
Şehirler L_CITY
Ticari işlem grupları L_TRADGRP
Trigger parametreleri LG_XXX_TRGPAR
Ülkeler L_COUNTRY
Üretim emirleri LG_XXX_PRODORD
Üretim rota satırları LG_XXX_RTNGLINE
Üretim rotaları LG_XXX_ROUTING
Ürün reçete revizyonları LG_XXX_BOMREVSN
Ürün reçete satırları LG_XXX_BOMLINE
Ürün reçeteleri LG_XXX_BOMASTER
Sevkiyat Adresleri LG_XXX_SHIPINFO

LOGO tablo yapısı ve bazı önemli tablolar ve açıklamaları

Logo Çek Tabloları
# Çek senet kartları LG_xxx_xx_CSCARD Tablosunda tutulur ve bu tablodan gördüğü harekete göre durum bilgisi (STATNO)ile alınabilir.
# Çekler Hareket gördükçe LG_XXX_XX_CSTRANS Tablosunda çek refaransı olarak (CSREF) de tutulur. Ve her hareket birden çok satıra dağılır.
# Bankada işlem gören çekler için kesilen bordrolardan sonra banka fişi ve hareketi oluşmaktadır.
LG_XXX_01_BNFLINE Ve LG_XXX_XX_BNFICHE Tablolarına bu bilgiler yazılmaktadır.
# Çek hareketleri Bordrolar aracılığı ile LG_XXX_XX_CSTRANS (ROLLREF Referansı ve LINENO_ ilede bordronun kaçıncı satırı ile)Tablosuna yazılır. Devir çekleri Hariç (Devir çekleri bordrolar aracılığı ile olmadığından) bordroların bilgilerinin yazıldığı LG_XXX_XX_CSROLL Tablosunda Sadece bordro başlık bilgileri bulunur.
# Bordro olarak işlediğiniz bütün bilgiler LG_XXX_XX_CLFLINE Tablosuna ve Çek Kart Bilgilerinizde Vade kontrolleri için Satır Satır LG_XXX_XX_PAYTRANS Tablosuna yazar. Oradan da Borc/Alacak Toplam bilgileri oluşur.
Bazı Önemli Tabloların Önemli Alanları
FATURA
INVOICE tablosunda veri tabanına kaydedilen faturaların başlık bilgileri tutulmaktadır. Faturanın satır bilgilerine ulaşmak için STLINE tablosu okunmalıdır.
Fatura türü  ( TRCODE )

1: Mal alım faturası
2: Perakende satış iade faturası
3: Toptan satış iade faturası
4: Alınan hizmet faturası
5: Alınan proforma fatura
6: alım iade faturası
7: Perakende satış faturası
8: Toptan satış faturası
9: Verilen hizmet faturası
10: Verilen proforma fatura
13: Alınan Fiyat farkı faturası
14: Verilen fiyat farkı faturası
26: Müstahsil makbuzu
STOK FİŞLERİ
Ambar fişi, giriş çıkış fişleri ve irsaliyeyle kayıtlarının başlık bilgileri STFICHE tablosunda tutulmaktadır. Stok hareketlerine ulaşmak için STFLINE tablosunun okunması gerekmektedir.

Fiş türü ( TRCODE )
1:Mal alım irsaliyesi,
2:Per. sat. iade irs.,
3:Topt.sat. iade irs.,
4:Kons. çıkış iade irs.,
5:Konsinye giriş irs.,
6:Alım iade irs.,
7:Perakende satış irs.,
8:Toptan satış irs.,
9:Konsinye çıkış irs.,
10:Konsinye giriş iade irs.,
11:Fire fişi,
12:Sarf fişi,
13:üretimden giriş fişi,
14:Devir fişi,
25:Ambar fişi,
26:Mustahsil irs.,
50:Sayım Fazlası Fişi,
51: Sayım Eksiği Fişi
Stok Kartları;
LG_XXX_ITEMS

Kart türü (CARDTYPE)
1 : Ticari mal
2 : Karma koli
3 : Depozitolu mal
4 : Sabit kıymet
10 : Hammadde
11 : Yarımamul
12 : Mamul
13 : Tükletim malı
20 : M.sınıfı (genel)
21 : M.sınıfı (tablolu)
22 : Firma dosyaları oluşturulurken default olarak eklenen malzeme sınıfı
CARİ HESAP  KARTI

LG_XXX_CLCARD
Kart tipi ( ACTIVE )
(1:Alıcı 2:Satıcı 3:Alıcı+Satıcı)
—–
CARİ HESAP HAREKETİ
LG_XXX_XX_CLFLINE
Hareket türü (TRCODE )
01:Nakit tahsilat,
02:Nakit ödeme,
03:Borç dekontu,
04:Alacak dekontu,
05:Virman Işlemi,
06:Kur farkı işlemi,
12:Özel işlem,
20:Gelen havaleler,
21:Gönderilen havaleler,
31:Mal alım fat.,
32: Perakende satış iade fat.
33:Toptan satış iade fat.,
34:Alınan hizmet fat.,
35:Alınan proforma fat.,
36:Alım iade fat.,
37:Perakende satış fat.,
38:Toptan satış fat.,
39:Verilen hizmet faturası,
40:Verilen proforma fat.,
41:Verilen vade farkı fat.,
42:Alınan Vade farkı fat.,
43:Alınan fiyat farkı fat.,
44:Verilen fiyat farkı fat.,
56:Müsthsil makbuzu,
61:Çek girişi,
62:Senet girişi,
63:Çek çıkış cari hesaba,
64:Senet çıkış cari hesaba
ÇEK SENET KARTI  LG_XXX_XX_CSCARD
Şimdiki statüsü ( CURRSTAT )

(doc=1 ise 1:Müşteriye iade, 2:Portföyden tahsil, 3:Bankada tahsil, 4:Portföyde karşılıksız, 5:Bankada karşılıksız, 6:Müşteriden portföye iade, 7:Bankadan portföye iade, 8:Müşteriden karşılıksız iade, 9:Cirodan tahsil, A:Tahsil edilemiyor.)
(doc=2 ise 1:Müşteriye iade, 2:Portföy-den tahsil, 3:Bankada tahsil, 4:Portföyde protestolu, 5:Bankada protestolu, 6:Müşteriden portföye iade, 7:Bankadan portföye iade, 8:Müşteriden protestolu iade, 9:Cirodan tahsil, A:Tahsil edilemiyor)
ÇEK SENET HAREKETİ  LG_XXX_XX_CSTRANS
STATUS =
1:Portföyde, 2:Ciro edildi, 3:Teminata verildi, 4:Tahsile verildi, 5:Protestolu tahsile verildi, 6:İade edildi, 7:Protesto edildi, Tahsil edildi, Kendi çekimiz, 10:Borç senedimiz, 11:Karşılığı yok, 12:Tahsil edilemiyor
BORDRO
Cek ve sentelerle ilgili tüm hareketler cek/senet bordroları aracılığı ile kaydedilmekte ve bu kayıtlar CSROLL tablosunda tutulmaktadır.

İşlem türü ( TRCODE )
1:Çek girişi, 2:Senet girişi, 3:Çek çıkış(cari hesaba), 4:Senet çıkış (cari hesaba), 5:Çek çıkış(banka tahsil), 6:Senet çıkış (Banka tahsil), 7:Çek çıkış (banka teminat), 8:Senet çıkış (banka teminat), 9:İşlem Bordrosu (müşteri çeki),10:İşlem bordrosu (müşteri senedi), 11:İşlem bordrosu (kendi çekimiz), 12:İşlem bordrosu (borç senedimiz)
(doc=3 ise 1:Müşteriden iade, 2:Müşteri-de tahsil.)
(doc=4 ise 1:Müşteriden iade, 2:Müşteri-de tahsil, 3:Müşteride protesto, 4:Tahsil edilemiyor
Logo Tablo Yapısı
LG_XXX_XX_BNFICHE
Banka fişleri
LG_XXX_XX_BNFLINE
Banka hareketleri
LG_XXX_XX_BNTOTFIL
Banka aylık toplamları
LG_XXX_XX_CLFICHE
Cari hesap fişeri
LG_XXX_XX_CLFLINE
Cari hesap hareketleri
LG_XXX_XX_CLRNUMS
Cari hesap risk tabloları
LG_XXX_XX_CLTOTFIL
Cari hesap aylık toplamları
LG_XXX_XX_CSCARD
Malzeme alış/satış aylık toplamları
LG_XXX_XX_STINVTOT
Günlük malzeme ambar toplamları
LG_XXX_XX_STLINE
Malzeme hareketleri
LG_XXX_XX_TRANSAC
Firma dönem bilgileri
LG_XXX_ACCCODES
Entegrasyon bağlantı kodları
FİRMA TABLOLARI
LG_XXX_ASCOND
Alış/Satış koşulları
LG_XXX_BANKACC

Masraf malzemeleri
LG_XXX_EMGRPASS
Çalışan-Grup ataması
LG_XXX_EMPGROUP
Çalışan grubu
LG_XXX_EMPLOYEE
Çalışanlar
LG_XXX_EMUHACC
Kasalar
LG_XXX_LABORREQ
Çalışan ihtiyaçları
LG_XXX_LNGEXCSETS
Bazı kayıtların diğer dillerdeki açıklamaları
LG_XXX_LNOPASGN
Operasyon-Malzeme ilişkisi
LG_XXX_LOCATION
Stok yerleri
LG_XXX_LOGREP
LOG (izleme) kaydı
LG_XXX_OCCUPATN
Kaynak kullanımları (üretim)
LG_XXX_OPATTASG
Operasyon-Özellik ataması
Karma koli satırları
LG_XXX_SUPPASGN
Malzeme-Tedarikçi ataması
LG_XXX_TARGETS
Satış elemanı hareketleri
LG_XXX_TOOLREQ
Araç ihtiyacları
LG_XXX_TRGPAR
Trigger parametreleri
LG_XXX_UNITSETC
Birim setleri arası çevrim katsayıları
LG_XXX_UNITSETF
Çek/Senet kartları
LG_XXX_XX_CSHTOTS
Kasa aylık toplamları
LG_XXX_XX_CSROLL
Çek/Senet bordroları
LG_XXX_XX_CSTRANS
Çek/Senet hareketleri
LG_XXX_XX_EMFICHE
Malzeme seri lot no. Bilgileri
LG_XXX_XX_SLQCASGN
Kalite kontrol hareketleri
LG_XXX_XX_SLTRANS
Seri/Lot hareketleri
LG_XXX_XX_SRVNUMS
Aylık hizmet toplamları
LG_XXX_XX_SRVTOT
Aylık hizmrt alış/satış toplamları
LG_XXX_XX_STFICHE
Stok fişleri
LG_XXX_XX_STINVENS
Cari hesap kartları
LG_XXX_CLINTEL
Cari hesap istihbarat bilgileri
LG_XXX_COPRDBOM
Reçete-ek ürün ataması
LG_XXX_CRDACREF
Kart-Muhasbe kodları
LG_XXX_DECARDS
İndirim/Masraf kartları
LG_XXX_DISPLINE
İş emirleri
LG_XXX_DISTLINE
Dağıtım şablonu satırları
LG_XXX_DISTTEMP
Dağıtım şablonları
LG_XXX_EMCENTER
LG_XXX_OPERTION
Operasyonlar
LG_XXX_OPRTREQ
Operasyon ihtiyacları
LG_XXX_PAYLINES
Ödeme plan satırları
LG_XXX_PAYPLANS
Ödeme planları
LG_XXX_PEGGING
İşlem bağlantıları (üretim emri, sipariş)
LG_XXX_PRCARDS
Promosyon kartları
LG_XXX_PRCLIST
Alış/Satış fiyatları
LG_XXX_PRODORD
Üretim emirleri

Birim setleri
LG_XXX_UNITSETL
Birimler
LG_XXX_WORKSTAT
İş istasyonları
LG_XXX_WSATTASG
İş ist.-Özellik ataması
LG_XXX_WSATTVAS
İş ist.-Özellik değeri ataması
LG_XXX_WSCHCODE
İş istasyonu özellikleri
LG_XXX_WSCHVAL
İş istasyonu özellik değerleri
LG_XXX_WSGRPASS
İş istasyonu-grup ataması
LG_XXX_WSGRPF
Muhasebe fişleri
LG_XXX_XX_EMFLINE
Muhasebe hareketleri
LG_XXX_XX_EMUHTOT
Muhasebe aylık toplamları
LG_XXX_XX_FOLDER
Döküman katalog bilgileri (watermark varsa)
LG_XXX_XX_INVOICE

Banka hesapları
LG_XXX_BNCARD
Bankalar
LG_XXX_BOMASTER
Ürün reçeteleri
LG_XXX_BOMLINE
Ürün reçete satırları
LG_XXX_BOMREVSN
Ürün reçete revizyonları
LG_XXX_CHARASGN
Malzeme özellik ataması
LG_XXX_CHARCODE
Özellik kodları
LG_XXX_CHARVAL
Özellik değerleri
LG_XXX_CLCARD
Muhasebe hesapları
LG_XXX_ENGCLINE
Mühendislik değişikliği işlemi
LG_XXX_FAREGIST
Sabit kıymet kayıtları
LG_XXX_FAYEAR
Sabit kıymet yıllık kaydı
LG_XXX_FIRMDOC
LG_XXX_PRVOPASG
Öceki operasyon ilişkileri
LG_XXX_QASGN
Kalite kontrol hareketi- Kalite kontrol ataması
LG_XXX_QCLVAL
Kalite kontrol değerleri
LG_XXX_QCSET
Kalite kontrol setleri
LG_XXX_QCSLINE
Kalite kontrol satırları
LG_XXX_ROUTE
Satış yönetim raporları
LG_XXX_ROUTETRS
İş istasyonu grupları
FİRMA BAĞIMSIZ TABLOLAR
L_CAPIDEF
Kuruluş bilgileri (ambar, işyer, fabrika vb.)
L_CDBTMP
Form boyutları
L_CITY
Şehirler
L_COUNTRY
Ülkeler
L_DAILYEXCHANGES
Günlük döviz kurları
L_GOUSERS
Faturalar
LG_XXX_XX_KSLINES
Kasa işlemleri
LG_XXX_XX_ORFICHE
Sipariş fişleri
LG_XXX_XX_ORFLINE
Sipariş hareketleri
LG_XXX_XX_PAYTRANS
Ödeme/Tahsilat hareketleri
LG_XXX_XX_PERDOC
Döküman bilgileri (örnek malzeme resmi)
LG_XXX_XX_PRDCOST
Maliyet dönem kapama kayıtları
LG_XXX_XX_PRODUCER
Müstahsil faturası
LG_XXX_XX_SERILOTN
Döküman katalog girişi(watermark)
LG_XXX_INVDEF
Malzeme-Ambar bilgileri
LG_XXX_ITEMS
Malzemeler
LG_XXX_ITEMSUBS
Malzeme alternatifleri
LG_XXX_ITMBOMAS
Malzeme-Ürecetesi ataması
LG_XXX_ITMCLSAS
Malzeme-Malzeme sınıfı ataması
LG_XXX_ITMFACTP
Malzeme-Fabrika bilgileri
LG_XXX_ITMUNITA
Malzeme-Birim ataması
LG_XXX_ITMWSDEF
Malzeme-İş ist. bilgileri
LG_XXX_ITMWSTOT
Malzeme-İş ist. Toplamları (günlük)
LG_XXX_KSCARD
Satış rota satırları
LG_XXX_ROUTING
Üretim rotaları
LG_XXX_RTNGLINE
Üretim rota stırları
LG_XXX_SELCHVAL
Malzeme-Özellik değerleri
LG_XXX_SLSCLREL
Satış elemanı-Cari hesap ilişkisi
LG_XXX_SLSMAN
Satış elemanları
LG_XXX_SPECODES
Özel kodlar
LG_XXX_SRVCARD
Hizmet kartları
LG_XXX_SRVUNITA
Hizmet kaydı-Birim ataması
LG_XXX_STCOMPLN
Kullanıcılar
L_LDOCNUM
Döküman numaralama şablonları
L_NET
Network kontrolü (kimlerin hangi firma ve dönemle çalıştığı)
L_POSTCODE
Posta kodları
L_RPFILTSXXX
Kaydedilen rapor filtreleri
L_RPLAYS_XXX
Kaydedilen rapor tasarımları
L_SHPAGENT
Sevkiyat firmaları
L_SHPTYPES
Sevkiyat türleri
L_TRADGRP
Ticari işlem grupları