TABLE NAME  TBLCAHAR
AÇIKLAMA (CARI HAREKET KAYITLARINI TUTAN TABLODUR.)
COLUMN_NAME DEFINITION TYPE
SUBE_KODU Bknz. Ortak kolon aciklamalari TDBSMALLINT
CARI_KOD Cari kodunu tutar. TDBCARIKOD
TARIH Kayıt tarihini tutar. TDBDATETIME
VADE_TARIHI Vade tarihini tutar. TDBDATETIME
BELGE_NO Fis no alanını tutar. TDBBELGENO
ACIKLAMA Acıklama alanını tutar. varchar
HKA Yaslandırma listelerine yonelik kaydın oncelikli kapatılmıs sayılması ıcın (K) girilen sahadır. char
BORC Hareket borc tipli ise borc tutarını atar. TDBFLOAT
ALACAK Hareket alacak tipli ise alacak tutarını atar. TDBFLOAT
BAKIYE Bakiye tutarını atar. TDBFLOAT
DOVIZ_TURU Doviz tipini tutar. TDBBYTE
DOVIZ_TUTAR Doviz tutarını tutar. TDBFLOAT
RAPOR_KODU Cari rapor kodunu tutar. char
F9SC Senet yada cekin detay bilgisinin cekilmesi icin tutulan sahadır. char
HAREKET_TURU On muhasebede yapılan islem turune gore atilan islem tipidir. char
MIKTAR Miktar alanını tutar. TDBFLOAT
ILAVE_RAPOR_KODU varchar
UPDATE_KODU char
KAPATILMIS_TUTAR Ozel hesap kapatma ile calısan carilerde ilgili hareketin kapatılmıs olan tutarıdır. TDBFLOAT
ODEME_GUNU Vade gununun tutan sahadır. TDBSMALLINT
FIRMA_DOVIZ_TIPI Firma doviz tipinin tutuldugu sahadır. TDBBYTE
FIRMA_DOVIZ_TUTARI Firma doviz tutarının tutuldugu sahadır. TDBFLOAT
PLASIYER_KODU Plasiyer kodunun tutuldugu sahadır. TDBPLASIYER
ENT_REF_KEY TDBENTKEY
INC_KEY_NUMBER Bknz. Ortak kolon aciklamalari TDBINTEGER
RAPOR_KODU2 Cari rapor kodu_2 alanını tutan sahadır. varchar
DUZELTMETARIHI Bknz. Ortak kolon aciklamalari TDBDATETIME
S_YEDEK1 Daha sonra kullanılmak için bırakılan yedek saha varchar
S_YEDEK2 Daha sonra kullanılmak için bırakılan yedek saha varchar
F_YEDEK1 Daha sonra kullanılmak için bırakılan yedek saha TDBFLOAT
F_YEDEK2 Daha sonra kullanılmak için bırakılan yedek saha TDBFLOAT
C_YEDEK1 Daha sonra kullanılmak için bırakılan yedek saha char
C_YEDEK2 Daha sonra kullanılmak için bırakılan yedek saha char
B_YEDEK1 Daha sonra kullanılmak için bırakılan yedek saha TDBBYTE
I_YEDEK1 Daha sonra kullanılmak için bırakılan yedek saha TDBSMALLINT
L_YEDEK1 Daha sonra kullanılmak için bırakılan yedek saha TDBINTEGER
D_YEDEK1 Daha sonra kullanılmak için bırakılan yedek saha TDBDATETIME
PROJE_KODU proje kodunu tutan sahadır. TDBPROJEKOD
ONAYTIPI Bknz. Ortak kolon aciklamalari char
ONAYNUM Bknz. Ortak kolon aciklamalari TDBINTEGER