TABLE NAME  TBLFATUIRS
AÇIKLAMA (FATURA İRSALİYE BİLGİLERİ TABLOSUDUR)
COLUMN_NAME DEFINITION TYPE
SUBE_KODU Bkz. Ortak Kolon Açıklamaları TDBSMALLINT
FTIRSIP Bu bölüm faturanın tipini ne olduğu konusunda bilgi verir. Satış Faturası 1,Alış Faturası 2,Satış İrsaliyesi 3,Alış İrsaliyesi 4,Müşteri Siparişi 6,Satıcı Siparişi 7,D.A.T Giriş 8 ,DAT Çıkış 9,Saklanmış İrsaliye A değerini alır char
FATIRS_NO Belge numarısıdır. TDBBELGENO
CARI_KODU Cari kod bilgisi bu sahada tutulur TDBCARIKOD
TARIH Fatura tarihidir TDBDATETIME
TIPI Kapalı fatura 1,açık fatura 2,muhtelif fatura 3,iade fatura 4,zayi iade 5 ve ithalat/ihracat faturası için 6 değeri alır. TDBBYTE
BRUTTUTAR Stok miktarı ile birim fiyat çarpımının brüt tutar olarak yazıldığı bölümdür. TDBFLOAT
SAT_ISKT Satır iskontosu tutarıdır. TDBFLOAT
MFAZ_ISKT Mal fazlası iskonto bilgisi bu sahada tutulur TDBFLOAT
GEN_ISK1T Genel iskonto 1 tutarıdır. TDBFLOAT
GEN_ISK2T Genel iskonto 2 tutarıdır. TDBFLOAT
GEN_ISK3T Genel iskonto 3 tutarıdır. TDBFLOAT
GEN_ISK1O Genel iskonto 1 oranıdır. TDBFLOAT
GEN_ISK2O Genel iskonto 2 oranıdır. TDBFLOAT
GEN_ISK3O Genel iskonto 3 oranıdır. TDBFLOAT
KDV Kdv tutarı bu sahada tutulur. TDBFLOAT
FAT_ALTM1 Fatura alt maliyet 1 tutarı TDBFLOAT
FAT_ALTM2 Fatura alt maliyet 2 tutarı TDBFLOAT
ACIKLAMA Fatura açıklama bilgisi varchar
KOD1 Özel kod1 değeri char
KOD2 Özel kod2 değeri char
ODEMEGUNU Vade günü TDBSMALLINT
ODEMETARIHI Vade tarihi TDBDATETIME
KDV_DAHILMI “KDV Dahil/ Hariç Sorusu Her Faturada Sorulsun” parametresinin işaretlenmesine bağlı olarak E/H kaydı atılır char
FATKALEM_ADEDI Faturada ki kalem sayısıdır. TDBSMALLINT
SIPARIS_TEST Sipariş teslim tarihidir TDBDATETIME
TOPLAM_MIK Stok kartlarında ki birim ağırlık çarpı girilen miktarlar toplamıdır. decimal
TOPDEPO Toplu depo kullanılıyor ise ilgili faturaya ait depo kodudur. TDBSMALLINT
YEDEK22 Netsis programında ek gereksinimler için tanımlanmış yedek sahadır varchar
CARI_KOD2 Farki teslim uygulaması kullanılıyor ise bağlantılı cari kodunun tutulduğu sahadır. TDBCARIKOD
YEDEK Netsis programında ek gereksinimler için tanımlanmış yedek sahadır char
UPDATE_KODU Bkz. Ortak Kolon Açıklamaları char
SIRANO Faturada girilen stokların kalem sıra bilgisinin tutulduğu sahadır. TDBINTEGER
KDV_DAHIL_BRUT_TOP Kdv dahil brüt fatura toplamı TDBFLOAT
KDV_TENZIL Eczacı uygulamasında ki KDV tenzil tutarıdır. TDBFLOAT
MALFAZLASIKDVSI Eczacı uygumasında mal fazlası KDV’sinin tutulduğu sahadır. TDBFLOAT
GENELTOPLAM Faturanın genel toplamının tutulduğu sahadır. TDBFLOAT
YUVARLAMA Faturada ki yuvarlama tutarı bu sahada tutulur. TDBFLOAT
SATIS_KOND Şu anda kullanılmıyor. varchar
PLA_KODU Plasiyer kodu bilgisi bu sahada tutulmaktadır. TDBPLASIYER
DOVIZTIP Faturanın döviz tipi TDBBYTE
DOVIZTUT Faturanın döviz tutarı TDBFLOAT
KS_KODU Kapakı faturada kullanılan kasa kodu bu sahada tutulur. varchar
BAG_TUTAR Bağlantı kayıtlarında faturada yapılan toplam bağlantı tutarıdır. TDBFLOAT
YEDEK2 Netsis programında ek gereksinimler için tanımlanmış yedek sahadır varchar
HIZMET_FAT Hizmet Faturası olup olmadığı(E/H) char
VADEBAZT Faturada girilen vade baz tarihi TDBDATETIME
KAPATILMIS İrsaliyeden faturalaştırılan faturalar için S kodlanır char
S_YEDEK1 Netsis programında ek gereksinimler için tanımlanmış yedek sahadır TDBBELGENO
S_YEDEK2 Netsis programında ek gereksinimler için tanımlanmış yedek sahadır varchar
F_YEDEK3 Netsis programında ek gereksinimler için tanımlanmış yedek sahadır TDBFLOAT
F_YEDEK4 Netsis programında ek gereksinimler için tanımlanmış yedek sahadır TDBFLOAT
F_YEDEK5 Netsis programında ek gereksinimler için tanımlanmış yedek sahadır TDBFLOAT
C_YEDEK6 D.A.T için B ,ambar giriş/çıkış fişlerinde ise çıkış yeri bilgisi atılır diğer kayıtlar için ise X değeri almaktadır. char
B_YEDEK7 Netsis programında ek gereksinimler için tanımlanmış yedek sahadır TDBBYTE
I_YEDEK8 Netsis programında ek gereksinimler için tanımlanmış yedek sahadır TDBSMALLINT
L_YEDEK9 Netsis programında ek gereksinimler için tanımlanmış yedek sahadır TDBINTEGER
AMBAR_KBLNO Alış İrsaliyelerinde Ambar Fişno Takibi parametresi açıksa Ambar Fiş No bu alanda tutulur varchar
D_YEDEK10 Fiili tarih bu sahada tutulur. TDBDATETIME
PROJE_KODU Proje takibi söz konusu ise Proje kodu bu sahada saklanır TDBPROJEKOD
KOSULKODU Koşul uygulaması varsa koşul kodu bu alanda tutulur varchar
FIYATTARIHI Özel Fiyat sistemi açıksa girilen fiyat tarihi TDBDATETIME
KOSULTARIHI Koşul tanımlamasında varsa koşul tarihi TDBDATETIME
GENISK1TIP Kullanıcı tarafından İskonto Tip Kayıtları’ nden tanımlanan iskontolar. TDBSMALLINT
GENISK2TIP Kullanıcı tarafından İskonto Tip Kayıtları’ nden tanımlanan iskontolar. TDBSMALLINT
GENISK3TIP Kullanıcı tarafından İskonto Tip Kayıtları’ nden tanımlanan iskontolar. TDBSMALLINT
EXPORTTYPE İthalat için 2/İhracat için 1 tip kodu atar TDBBYTE
EXGUMRUKNO Şu anda kullanılmıyor. varchar
EXGUMTARIH Default 1899-12-30 00:00:00.000 atar TDBDATETIME
EXFIILITARIH Default 1899-12-30 00:00:00.000 atar TDBDATETIME
EXPORTREFNO İthalat/İhracat faturalarında kullanıcı tarafından girilen Export Ref.Nosahası varchar
KAYITYAPANKUL Bkz. Ortak Kolon Açıklamaları TDBNETSISKUL
KAYITTARIHI Bkz. Ortak Kolon Açıklamaları TDBDATETIME
DUZELTMEYAPANKUL Bkz. Ortak Kolon Açıklamaları TDBNETSISKUL
DUZELTMETARIHI Bkz. Ortak Kolon Açıklamaları TDBDATETIME
GELSUBE_KODU Şubeler arası transfer işleminde gelen(giriş) şube kodu TDBSMALLINT
GITSUBE_KODU Şubeler arası transfer işleminde giden(çıkış) şube kodu TDBSMALLINT
ONAYTIPI Bkz. Ortak Kolon Açıklamaları char
ONAYNUM Bkz. Ortak Kolon Açıklamaları TDBINTEGER
ISLETME_KODU Bkz. Ortak Kolon Açıklamaları TDBSMALLINT
ODEKOD Cari hesaba bölünerek geçsin parametresi kullanılıyorsa ve carinin kartında ödeme kodu tanımlanmış veya fatura/irsaliye girişinde ödeme kodu secilmiş ise ödeme kodu bilgisi bu sahada tutulur. TDBGRUPKOD
BRMALIYET Birim maliyet sahasıdır nakliye uygulamasında kullanılır. TDBFLOAT
KOSVADEGUNU Koşuldan gelen vade günü bilgisi tutulmaktadır TDBSMALLINT
YAPKOD Yapılandırma Kodu bilgisinin saklandığı alandır varchar