TABLE NAME TBLSTHAR  
Açıklama STOK HAREKET BILGILERININ TUTULDUGU TABLODUR. STOK HAREKET KAYITLARI, FATURA, IRSALIYE, MUSTAHSIL ISLEMLERINDEN KAYIT YAPILIR
Alan Adı Açıklama MSSQL
STOK_KODU Stok kodunu gösterir. TDBSTOKKOD
FISNO Stok hareket kayıtlarının fis numaralarını gösterir. TDBBELGENO
STHAR_GCMIK Stok hareketlerinin giriş/çıkış miktarını gösterir. TDBFLOAT
STHAR_GCMIK2 Stok hareketlerinin ikinic giriş/çıkış miktarını gösterir. TDBFLOAT
CEVRIM Farklı çevrim değerinin  stok hareketi bazında tutulduğu sahadır. decimal
STHAR_GCKOD Stok hareketlerinin giriş/çıkış hareketi olup olmadığını gösterir.Giriş hareketi ise ‘G’, çıkış hareketi ise ‘C’ değerini gösterir. char
STHAR_TARIH Stok hareketlerinin kayıt tarihini gösterir. TDBDATETIME
STHAR_NF Stok hareketlerinin net fiyatını gösterir. TDBFLOAT
STHAR_BF Stok hareketlerinin brüt fiyatını gösterir. TDBFLOAT
STHAR_IAF Stok hareketlerinin iade fiyatını gösterir. TDBFLOAT
STHAR_KDV Stok hareket kayıtlarının kdv oranını gösterir. TDBKDVORAN
DEPO_KODU Stok hareketinin ilgili olduğu depo kodunu gösterir. TDBSMALLINT
STHAR_ACIKLAMA Stok hareketinin ilgili olduğu cari kodu gösterir. varchar
STHAR_SATISK İlgili belgedeki stok kalemine ait satır iskontosunu gösterir. TDBFLOAT
STHAR_MALFISK İlgili belgedeki stok kalemine ait mal fazlası iskontosunu gösterir. TDBFLOAT
STHAR_FTIRSIP Bu bölüm faturanın tipini ne olduğu konusunda bilgi verir.Satış Faturası 1, Alış Faturası 2, Satış İrsaliyesi 3, Alış İrsaliyesi 4, Müşteri Siparişi 6, Satıcı Siparişi 7, D.A.T. (Depolar Arası Transfer) Giriş 8, D.A.T. (Depolar Arası Transfer) Çıkış 9, Saklanmış İrsaliye A değerini alır char
STHAR_SATISK2 Belge içindeki ilgili stok kalemi için yapılan 2. satır iskontosunu gösterir. TDBFLOAT
LISTE_FIAT Stoğun hangi liste fiyatına göre girildiğini gösterir. TDBBYTE
STHAR_HTUR Stok hareketlerinin türünü gösterir. Devir hareketi girilmiş ise ‘A’, depolararası transfer ise ‘B’, üretim ise ‘C’, muhtelif ise ‘D’, miktarsız maliyet ise ‘E’, konsinye ise ‘F’, müstahsil makbuzu ise ‘G’, irsaliye tipli hareket ise ‘H’, kapalı fatura ise ‘I’, açık fatura tipli hareket ie ‘J’, muhtelif müşteri fatura ise ‘K’, iade tipli fatura ise ‘L’, zayi iade tipli fatura ise ‘M’  değerini gösterir. char
STHAR_DOVTIP Stok hareketine ait döviz tipini gösterir. TDBBYTE
PROMASYON_KODU Satır bazındaki promosyon kodunu gösterir. TDBBYTE
STHAR_DOVFIAT Stok hareketine ait döviz tutarını gösterir. decimal
STHAR_ODEGUN Stok hareketine ait ödeme gününü gösterir. TDBSMALLINT
STRA_SATISK3 Belge içindeki ilgili stok kalemi için yapılan 3. satır iskontosunu gösterir. TDBFLOAT
STRA_SATISK4 Belge içindeki ilgili stok kalemi için yapılan 4. satır iskontosunu gösterir. TDBFLOAT
STRA_SATISK5 Belge içindeki ilgili stok kalemi için yapılan 5. satır iskontosunu gösterir. TDBFLOAT
STRA_SATISK6 Belge içindeki ilgili stok kalemi için yapılan 6. satır iskontosunu gösterir. TDBFLOAT
STHAR_BGTIP İlgili kaydın faturadan mı yoksa irsaliyeden mi geldiğini belirleyen sahadır.Fatura için F,irsaliye için I değerini alır. char
STHAR_KOD1 İlgili stok harektinde varsa özel kod-1′ i gösterir. char
STHAR_KOD2 İlgili stok harektinde varsa özel kod-2′ yi gösterir. char
STHAR_SIPNUM Stok hareketlerinin sipariş bağlantısı varsa sipariş numarasını gösterir. Sipariş bağlantısı yoksa NULL değerini gösterir. TDBBELGENO
STHAR_CARIKOD Stok hareketi ile ilgili teslim cari kodunu gösterir. TDBCARIKOD
STHAR_SIP_TURU char
PLASIYER_KODU Bakınız: Ortak kolon açıklamaları TDBPLASIYER
EKALAN_NEDEN char
EKALAN varchar
EKALAN1 varchar
REDMIK TDBFLOAT
REDNEDEN TDBBYTE
SIRA TDBSMALLINT
STRA_SIPKONT TDBSMALLINT
AMBAR_KABULNO TDBBELGENO
FIRMA_DOVTIP Firma döviz tipini gösterir. TDBBYTE
FIRMA_DOVTUT Girilen sipariş miktarının teslim edilmiş miktarını gösterir. TDBFLOAT
FIRMA_DOVMAL TDBFLOAT
UPDATE_KODU Bakınız: Ortak kolon açıklamaları char
IRSALIYE_NO Stok hareketinin bağlı olduğu irsaliye numarasını gösterir. TDBBELGENO
IRSALIYE_TARIH Stok hareketinin bağlı olduğu irsaliye tarihini gösterir. TDBDATETIME
KOSULKODU Stok harekeri ile ilgili koşul kodunu gösterir. varchar
ECZA_FAT_TIP TDBBYTE
STHAR_TESTAR İlgili stok hareketinin tesim tarihini gösterir. TDBDATETIME
OLCUBR TDBBYTE
INCKEYNO Bakınız: Ortak kolon açıklamaları TDBINTEGER
VADE_TARIHI İlgili stok hareketinin vade tarihini gösterir. TDBDATETIME
LISTE_NO Stoklara ait fiyat listelerindeki kaçıncı fiyata göre işlem yapılsdığını gösterir. varchar
BAGLANTI_NO Stok hareketine bağlı varsa bağlantı numarasını gösterir. TDBINTEGER
SUBE_KODU Bakınız: Ortak kolon açıklamaları TDBSMALLINT
MUH_KODU Satış-alış faturalarında fason uygulamasında kalemler sekmesinde çıkan ek bilgi girişi ekranında çıkan grup kodunu gösterir. TDBMUHKOD
S_YEDEK1 Referans numarasını gösterir. TDBREFKOD
S_YEDEK2 varchar
F_YEDEK3 TDBFLOAT
F_YEDEK4 TDBFLOAT
F_YEDEK5 TDBFLOAT
C_YEDEK6 char
B_YEDEK7 TDBBYTE
I_YEDEK8 TDBSMALLINT
L_YEDEK9 TDBINTEGER
D_YEDEK10 TDBDATETIME
PROJE_KODU Bakınız: Ortak kolon açıklamaları TDBPROJEKOD
FIYATTARIHI İlgili stoğun fiyat tarihini gösterir. TDBDATETIME
KOSULTARIHI Stok hareketiyle ilgili koşul tarihini gösterir. TDBDATETIME
SATISK1TIP Satır Bazında girilen iskontolar için, belirli tipler bazında farklı muhasebe hesap kodlarının çalışması için kullanılan sahadır. İlgili belge içinde İsk.1 Tip alanına girileni gösterir. TDBSMALLINT
SATISK2TIP Satır Bazında girilen iskontolar için, belirli tipler bazında farklı muhasebe hesap kodlarının çalışması için kullanılan sahadır. İlgili belge içinde İsk.2 Tip alanına girileni gösterir. TDBSMALLINT
SATISK3TIP Satır Bazında girilen iskontolar için, belirli tipler bazında farklı muhasebe hesap kodlarının çalışması için kullanılan sahadır. İlgili belge içinde İsk.3 Tip alanına girileni gösterir. TDBSMALLINT
SATISK4TIP Satır Bazında girilen iskontolar için, belirli tipler bazında farklı muhasebe hesap kodlarının çalışması için kullanılan sahadır. İlgili belge içinde İsk.4 Tip alanına girileni gösterir. TDBSMALLINT
SATISK5TIP Satır Bazında girilen iskontolar için, belirli tipler bazında farklı muhasebe hesap kodlarının çalışması için kullanılan sahadır. İlgili belge içinde İsk.5 Tip alanına girileni gösterir. TDBSMALLINT
SATISK6TIP Satır Bazında girilen iskontolar için, belirli tipler bazında farklı muhasebe hesap kodlarının çalışması için kullanılan sahadır. İlgili belge içinde İsk.6 Tip alanına girileni gösterir. TDBSMALLINT
EXPORTTYPE TDBBYTE
EXPORTMIK TDBFLOAT
DUZELTMETARIHI Bakınız: Ortak kolon açıklamaları TDBDATETIME
ONAYTIPI Bakınız: Ortak kolon açıklamaları char
ONAYNUM Bakınız: Ortak kolon açıklamaları TDBINTEGER
KKMALF TDBFLOAT
STRA_IRSKONT TDBSMALLINT
YAPKOD Stoğun varsa yapılandırma kodunu gösterir. varchar
MAMYAPKOD İlgili stok mamül ise mamülün yapılandırma kodu varsa onu gösterir. varchar

TBLSTHAR  : Stok Hareket Bilgilerinin tutulduğu tablodur. FATURA, IRSALIYE ve MUSTAHSIL kalemleri bu tabloda yer alır.

STHAR_FTIRSIP :  Bu bölüm faturanın tipini ne olduğu konusunda bilgi verir.

Satış Faturası 1,  Alış Faturası 2,  Satış İrsaliyesi 3,  Alış İrsaliyesi 4,  Müşteri Siparişi 6, Satıcı Siparişi 7,  D.A.T. (Depolar Arası Transfer) Giriş 8,  D.A.T. (Depolar Arası Transfer) Çıkış 9, Saklanmış İrsaliye A değerini alır.

STHAR_HTUR :  Stok hareketlerinin türünü gösterir. Devir hareketi girilmiş ise ‘A’, depolar arası transfer ise ‘B’, üretim ise ‘C’, muhtelif ise ‘D’, Miktarsız maliyet ise ‘E’, konsinye ise ‘F’, müstahsil makbuzu ise ‘G’, irsaliye tipli hareket ise ‘H’, kapalı fatura ise ‘I’, açık fatura tipli hareket ise ‘J’, muhtelif müşteri fatura ise ‘K’, iade tipli fatura ise ‘L’, zayi iade tipli fatura ise ‘M’  değerini gösterir.

STHAR_BGTIP : İlgili kaydın faturadan mı yoksa irsaliyeden mi geldiğini belirleyen sahadır. Fatura için F, irsaliye için I değerini alır.

STHAR_SIPNUM :  Stok hareketlerinin sipariş bağlantısı varsa sipariş numarasını gösterir. Sipariş bağlantısı yoksa NULL olmalıdır.