Serbest Raporlar için SQL ler

Rapor olarak aşağıdaki sorguları kullanmak için yapmanız gerekenleri takip ediniz.

1- Programa giriş yapınız.

2- Menüden Raporlar Kısmından Serbest Rapor Dizayn Kısmına giriş yapınız.

3- SQL tabına geliniz ve çalıştırmak istediğiniz SQL cümlesini bu alana kopyalayınız.

4- Sorgumu değiştirme seçeneğine tıklayınız.

5- Rapor Adına her hangi bir tanımlama yazınız ve hangi menüde görünmesini istiyorsanız o alanı yanındaki açılır pencereden seçiniz.

6- Sorgu ve Rapor seçeneği ile tasarımın çalıştığı çalışmadığını test ediniz.

7- Tasarımı kaydet dedikten sonra raporunuz görüntülenmeye hazırdır.

8-Raporu Grafik olarak görmek isterseniz X ve Y Koordinatlarını seçmeniz gereklidir.


AYLIK BAZDA KASA RAPORLARI

SQL Cümlesi :

SELECT ‘OCAK’ AS AY,ROUND(ISNULL(SUM(CARIHAREKETLER.ALACAK),0),2) AS ALACAK,ROUND(ISNULL(SUM(CARIHAREKETLER.BORC),0),2) AS BORC FROM CARIHAREKETLER WHERE CARIHAREKETLER.EVRAKTIPI=’FATURA’ AND MONTH(TARIH)=1  AND YEAR(TARIH)=YEAR(GETDATE()) AND IPTAL=0
UNION
SELECT ‘ŞUBAT’ AS AY,ROUND(ISNULL(SUM(CARIHAREKETLER.ALACAK),0),2) AS ALACAK,ROUND(ISNULL(SUM(CARIHAREKETLER.BORC),0),2) AS BORC FROM CARIHAREKETLER WHERE CARIHAREKETLER.EVRAKTIPI=’FATURA’ AND MONTH(TARIH)=2  AND YEAR(TARIH)=YEAR(GETDATE()) AND IPTAL=0
UNION
SELECT ‘MART’ AS AY,ROUND(ISNULL(SUM(CARIHAREKETLER.ALACAK),0),2) AS ALACAK,ROUND(ISNULL(SUM(CARIHAREKETLER.BORC),0),2) AS BORC FROM CARIHAREKETLER WHERE CARIHAREKETLER.EVRAKTIPI=’FATURA’ AND MONTH(TARIH)=3  AND YEAR(TARIH)=YEAR(GETDATE()) AND IPTAL=0
UNION
SELECT ‘NİSAN’ AS AY,ROUND(ISNULL(SUM(CARIHAREKETLER.ALACAK),0),2) AS ALACAK,ROUND(ISNULL(SUM(CARIHAREKETLER.BORC),0),2) AS BORC FROM CARIHAREKETLER WHERE CARIHAREKETLER.EVRAKTIPI=’FATURA’ AND MONTH(TARIH)=4  AND YEAR(TARIH)=YEAR(GETDATE()) AND IPTAL=0
UNION
SELECT ‘MAYIS’ AS AY,ROUND(ISNULL(SUM(CARIHAREKETLER.ALACAK),0),2) AS ALACAK,ROUND(ISNULL(SUM(CARIHAREKETLER.BORC),0),2) AS BORC FROM CARIHAREKETLER WHERE CARIHAREKETLER.EVRAKTIPI=’FATURA’ AND MONTH(TARIH)=5 AND YEAR(TARIH)=YEAR(GETDATE()) AND IPTAL=0
UNION
SELECT ‘HAZİRAN’ AS AY,ROUND(ISNULL(SUM(CARIHAREKETLER.ALACAK),0),2) AS ALACAK,ROUND(ISNULL(SUM(CARIHAREKETLER.BORC),0),2) AS BORC FROM CARIHAREKETLER WHERE CARIHAREKETLER.EVRAKTIPI=’FATURA’ AND MONTH(TARIH)=6 AND YEAR(TARIH)=YEAR(GETDATE()) AND IPTAL=0
UNION
SELECT ‘TEMMUZ’ AS AY,ROUND(ISNULL(SUM(CARIHAREKETLER.ALACAK),0),2) AS ALACAK,ROUND(ISNULL(SUM(CARIHAREKETLER.BORC),0),2) AS BORC FROM CARIHAREKETLER WHERE CARIHAREKETLER.EVRAKTIPI=’FATURA’ AND MONTH(TARIH)=7 AND YEAR(TARIH)=YEAR(GETDATE()) AND IPTAL=0
UNION
SELECT ‘AĞUSTOS’ AS AY,ROUND(ISNULL(SUM(CARIHAREKETLER.ALACAK),0),2) AS ALACAK,ROUND(ISNULL(SUM(CARIHAREKETLER.BORC),0),2) AS BORC FROM CARIHAREKETLER WHERE CARIHAREKETLER.EVRAKTIPI=’FATURA’ AND MONTH(TARIH)=8 AND YEAR(TARIH)=YEAR(GETDATE()) AND IPTAL=0
UNION
SELECT ‘EYLÜL’ AS AY,ROUND(ISNULL(SUM(CARIHAREKETLER.ALACAK),0),2) AS ALACAK,ROUND(ISNULL(SUM(CARIHAREKETLER.BORC),0),2) AS BORC FROM CARIHAREKETLER WHERE CARIHAREKETLER.EVRAKTIPI=’FATURA’ AND MONTH(TARIH)=9 AND YEAR(TARIH)=YEAR(GETDATE()) AND IPTAL=0
UNION
SELECT ‘EKİM’ AS AY,ROUND(ISNULL(SUM(CARIHAREKETLER.ALACAK),0),2) AS ALACAK,ROUND(ISNULL(SUM(CARIHAREKETLER.BORC),0),2) AS BORC FROM CARIHAREKETLER WHERE CARIHAREKETLER.EVRAKTIPI=’FATURA’ AND MONTH(TARIH)=10 AND YEAR(TARIH)=YEAR(GETDATE()) AND IPTAL=0
UNION
SELECT ‘KASIM’ AS AY,ROUND(ISNULL(SUM(CARIHAREKETLER.ALACAK),0),2) AS ALACAK,ROUND(ISNULL(SUM(CARIHAREKETLER.BORC),0),2) AS BORC FROM CARIHAREKETLER WHERE CARIHAREKETLER.EVRAKTIPI=’FATURA’ AND MONTH(TARIH)=11 AND YEAR(TARIH)=YEAR(GETDATE()) AND IPTAL=0
UNION
SELECT ‘ARALIK’ AS AY,ROUND(ISNULL(SUM(CARIHAREKETLER.ALACAK),0),2) AS ALACAK,ROUND(ISNULL(SUM(CARIHAREKETLER.BORC),0),2) AS BORC FROM CARIHAREKETLER WHERE CARIHAREKETLER.EVRAKTIPI=’FATURA’ AND MONTH(TARIH)=12 AND YEAR(TARIH)=YEAR(GETDATE())

AYLIK BAZDA SATISLAR VE ALISLAR

SQL Cümlesi:

SELECT ‘OCAK’ AS AY,SUM(CARIHAREKETLER.ALACAK) AS ALACAK,SUM(CARIHAREKETLER.BORC) AS BORC FROM CARIHAREKETLER WHERE CARIHAREKETLER.EVRAKTIPI=’FATURA’ AND MONTH(TARIH)=1  UNION  SELECT ‘ŞUBAT’ AS AY,SUM(CARIHAREKETLER.ALACAK) AS ALACAK,SUM(CARIHAREKETLER.BORC) AS BORC FROM CARIHAREKETLER WHERE CARIHAREKETLER.EVRAKTIPI=’FATURA’ AND MONTH(TARIH)=2  UNION  SELECT ‘MART’ AS AY,SUM(CARIHAREKETLER.ALACAK) AS ALACAK,SUM(CARIHAREKETLER.BORC) AS BORC FROM CARIHAREKETLER WHERE CARIHAREKETLER.EVRAKTIPI=’FATURA’ AND MONTH(TARIH)=3  UNION  SELECT ‘NİSAN’ AS AY,SUM(CARIHAREKETLER.ALACAK) AS ALACAK,SUM(CARIHAREKETLER.BORC) AS BORC FROM CARIHAREKETLER WHERE CARIHAREKETLER.EVRAKTIPI=’FATURA’ AND MONTH(TARIH)=4  UNION  SELECT ‘MAYIS’ AS AY,SUM(CARIHAREKETLER.ALACAK) AS ALACAK,SUM(CARIHAREKETLER.BORC) AS BORC FROM CARIHAREKETLER WHERE CARIHAREKETLER.EVRAKTIPI=’FATURA’ AND MONTH(TARIH)=5 AND YEAR(TARIH)=YEAR(GETDATE())  UNION  SELECT ‘HAZİRAN’ AS AY,SUM(CARIHAREKETLER.ALACAK) AS ALACAK,SUM(CARIHAREKETLER.BORC) AS BORC FROM CARIHAREKETLER WHERE CARIHAREKETLER.EVRAKTIPI=’FATURA’ AND MONTH(TARIH)=6 AND YEAR(TARIH)=YEAR(GETDATE())  UNION  SELECT ‘TEMMUZ’ AS AY,SUM(CARIHAREKETLER.ALACAK) AS ALACAK,SUM(CARIHAREKETLER.BORC) AS BORC FROM CARIHAREKETLER WHERE CARIHAREKETLER.EVRAKTIPI=’FATURA’ AND MONTH(TARIH)=7 AND YEAR(TARIH)=YEAR(GETDATE())  UNION  SELECT ‘AĞUSTOS’ AS AY,SUM(CARIHAREKETLER.ALACAK) AS ALACAK,SUM(CARIHAREKETLER.BORC) AS BORC FROM CARIHAREKETLER WHERE CARIHAREKETLER.EVRAKTIPI=’FATURA’ AND MONTH(TARIH)=8 AND YEAR(TARIH)=YEAR(GETDATE())  UNION  SELECT ‘EYLÜL’ AS AY,SUM(CARIHAREKETLER.ALACAK) AS ALACAK,SUM(CARIHAREKETLER.BORC) AS BORC FROM CARIHAREKETLER WHERE CARIHAREKETLER.EVRAKTIPI=’FATURA’ AND MONTH(TARIH)=9 AND YEAR(TARIH)=YEAR(GETDATE())  UNION  SELECT ‘EKİM’ AS AY,SUM(CARIHAREKETLER.ALACAK) AS ALACAK,SUM(CARIHAREKETLER.BORC) AS BORC FROM CARIHAREKETLER WHERE CARIHAREKETLER.EVRAKTIPI=’FATURA’ AND MONTH(TARIH)=10 AND YEAR(TARIH)=YEAR(GETDATE())  UNION  SELECT ‘KASIM’ AS AY,SUM(CARIHAREKETLER.ALACAK) AS ALACAK,SUM(CARIHAREKETLER.BORC) AS BORC FROM CARIHAREKETLER WHERE CARIHAREKETLER.EVRAKTIPI=’FATURA’ AND MONTH(TARIH)=11 AND YEAR(TARIH)=YEAR(GETDATE())  UNION  SELECT ‘ARALIK’ AS AY,SUM(CARIHAREKETLER.ALACAK) AS ALACAK,SUM(CARIHAREKETLER.BORC) AS BORC FROM CARIHAREKETLER WHERE CARIHAREKETLER.EVRAKTIPI=’FATURA’ AND MONTH(TARIH)=12 AND YEAR(TARIH)=YEAR(GETDATE())


AYLIK BEDELSİZ VERİLEN ÜRÜNLER RAPORU

SQL Cümlesi:

SELECT M.MUSTERIKODU,M.UNVAN,S.STOKKODU,S.STOKADI,SUM(SH.MIKTAR) AS MIKTAR,SH.BIRIMKODU,((SELECT TOP 1 FIYAT FROM STOK_FIYAT_LISTELERI SFL WHERE S.STOKKODU=SFL.STOKKODU AND SFL.TIPI=’1′ AND (SFL.MUSTERIKODU=’0′ OR SFL.MUSTERIKODU=SH.MUSTERIKODU))*SH.MIKTAR) AS BEDELI,(SH.EVRAKSERI+ ‘-‘ + SH.EVRAKSIRA) AS FISNO,S.ALTKATEGORIKODU1,S.ALTKATEGORIKODU2,SH.TARIH FROM STOK S,STOKHAR SH,MUSTERI M WHERE S.STOKKODU=SH.STOKKODU AND SH.MUSTERIKODU=M.MUSTERIKODU AND SH.EVRAKTIPI=’FATURA’ AND SH.GIRISCIKISTIPI=’CIKIS’   AND (SH.FIYAT=0 OR SH.ISKONTO1=100 OR SH.BIRIMFIYAT=0) GROUP BY M.MUSTERIKODU,M.UNVAN,S.STOKKODU,S.STOKADI,SH.BIRIMKODU,SH.MUSTERIKODU,SH.MIKTAR,S.ALTKATEGORIKODU1,S.ALTKATEGORIKODU2,SH.TARIH,SH.EVRAKSERI,SH.EVRAKSIRA ORDER BY M.UNVAN ASC,SH.TARIH ASC


CARI HAREKET RAPORU

SQL Cümlesi:

SELECT MUSTERI.MUSTERIKODU,MUSTERI.UNVAN,CARIHAREKETLER.MUSTERIKODU,CARIHAREKETLER.BORC,CARIHAREKETLER.ALACAK,CARIHAREKETLER.TARIH,CARIHAREKETLER.EVRAKSERI,CARIHAREKETLER.EVRAKSIRANO FROM CARIHAREKETLER,MUSTERI WHERE  1=1 AND CARIHAREKETLER.MUSTERIKODU=MUSTERI.MUSTERIKODU  GROUP BY MUSTERI.MUSTERIKODU,MUSTERI.UNVAN,CARIHAREKETLER.MUSTERIKODU,CARIHAREKETLER.BORC,CARIHAREKETLER.ALACAK,CARIHAREKETLER.TARIH,CARIHAREKETLER.EVRAKSERI,CARIHAREKETLER.EVRAKSIRANO,MUSTERI.MUSTERIKODU ORDER BY MUSTERI.MUSTERIKODU ASC


CARI PLASıYER ALACAK BORC RAPORU

SQL Cümlesi :

SELECT MUSTERI.MUSTERIKODU,MUSTERI.UNVAN,MUSTERI.IL,MUSTERI.PLASIYERKODU,PLASIYERLER.PLASIYERADI,MUSTERI.ENLEM,MUSTERI.BOYLAM,MUSTERI.TIPI,CARIHAREKETLER.BORC,CARIHAREKETLER.ALACAK,CARIHAREKETLER.TARIH FROM MUSTERI,PLASIYERLER,CARIHAREKETLER WHERE  1=1 AND MUSTERI.PLASIYERKODU=PLASIYERLER.PLASIYERKODU AND MUSTERI.MUSTERIKODU=CARIHAREKETLER.MUSTERIKODU  GROUP BY MUSTERI.MUSTERIKODU,MUSTERI.UNVAN,MUSTERI.IL,MUSTERI.PLASIYERKODU,PLASIYERLER.PLASIYERADI,MUSTERI.ENLEM,MUSTERI.BOYLAM,MUSTERI.TIPI,CARIHAREKETLER.BORC,CARIHAREKETLER.ALACAK,CARIHAREKETLER.TARIH,MUSTERI.IL ORDER BY MUSTERI.IL ASC


CARI HAREKETLER RAPORU 2

SQL Cümlesi :

SELECT CARIHAREKETLER.TARIH,CARIHAREKETLER.EVRAKSERI,CARIHAREKETLER.EVRAKSIRANO,CARIHAREKETLER.ACIKLAMA,CARIHAREKETLER.MUSTERIKODU,MUSTERI.UNVAN,CARIHAREKETLER.HAREKETTURU,CARIHAREKETLER.BORC,CARIHAREKETLER.ALACAK,CARIHAREKETLER.DOVIZTIPI,CARIHAREKETLER.KASAKODU,CARIHAREKETLER.EVRAKTIPI FROM CARIHAREKETLER,MUSTERI WHERE  1=1 AND CARIHAREKETLER.MUSTERIKODU=MUSTERI.MUSTERIKODU AND MUSTERI.MUSTERIKODU=’M10099′ GROUP BY CARIHAREKETLER.TARIH,CARIHAREKETLER.EVRAKSERI,CARIHAREKETLER.EVRAKSIRANO,CARIHAREKETLER.ACIKLAMA,CARIHAREKETLER.MUSTERIKODU,MUSTERI.UNVAN,CARIHAREKETLER.HAREKETTURU,CARIHAREKETLER.BORC,CARIHAREKETLER.ALACAK,CARIHAREKETLER.DOVIZTIPI,CARIHAREKETLER.KASAKODU,CARIHAREKETLER.EVRAKTIPI,CARIHAREKETLER.TARIH ORDER BY CARIHAREKETLER.TARIH ASC


EMANET DEPO RAPORU

SQL Cümlesi :

SELECT SH.STOKKODU,S.STOKADI,M.MUSTERIKODU,M.UNVAN,dbo.DepodakiMiktar(SH.STOKKODU,SH.DEPOKODU,GETDATE()+1) AS MIKTAR,SH.BIRIMKODU,SH.DEPOKODU,M.PLASIYERKODU FROM STOKHAR SH,STOK S ,MUSTERI M WHERE SH.STOKKODU=S.STOKKODU AND SH.MUSTERIKODU=M.MUSTERIKODU AND SH.GIRISCIKISTIPI=’GIRIS’ ORDER BY M.UNVAN ASC,S.STOKADI ASC,SH.DEPOKODU ASC


EMANETLER RAPORU 2

SQL Cümlesi:

SELECT STOK.STOKKODU,STOK.STOKADI,STOKHAR.STOKKODU,STOKHAR.MIKTAR,MUSTERI.MUSTERIKODU,MUSTERI.UNVAN,MUSTERI.POSTAKODU FROM STOK,STOKHAR,MUSTERI WHERE  1=1 AND STOK.STOKKODU=STOKHAR.STOKKODU AND STOKHAR.MUSTERIKODU=MUSTERI.MUSTERIKODU AND STOKHAR.EVRAKSERI=’EMANET’ GROUP BY STOK.STOKKODU,STOK.STOKADI,STOKHAR.STOKKODU,STOKHAR.MIKTAR,MUSTERI.MUSTERIKODU,MUSTERI.UNVAN,MUSTERI.POSTAKODU,STOK.STOKADI ORDER BY STOK.STOKADI ASC


FATURALAR RAPORU

SQL Cümlesi:

SELECT FATURAMASTER.TARIH,FATURAMASTER.MUSTERIKODU,MUSTERI.UNVAN,FATURAMASTER.EVRAKTIPI,FATURAMASTER.ARATOPLAM,FATURAMASTER.KDVTUTARI,FATURAMASTER.GENELTOPLAM FROM FATURAMASTER,MUSTERI WHERE  1=1 AND FATURAMASTER.MUSTERIKODU=MUSTERI.MUSTERIKODU  GROUP BY FATURAMASTER.TARIH,FATURAMASTER.MUSTERIKODU,MUSTERI.UNVAN,FATURAMASTER.EVRAKTIPI,FATURAMASTER.ARATOPLAM,FATURAMASTER.KDVTUTARI,FATURAMASTER.GENELTOPLAM,FATURAMASTER.TARIH ORDER BY FATURAMASTER.TARIH ASC


GÜNLÜK AYLIK VE YILLIK HARCAMALAR RAPORU

SQL Cümlesi:

SELECT MUSTERI.MUSTERIKODU,MUSTERI.UNVAN,MUSTERI.IL,MUSTERI.ILCE,MUSTERI.POSTAKODU,MUSTERI.GUNLUKLIMIT,MUSTERI.HAFTALIKLIMIT,MUSTERI.AYLIKLIMIT,MUSTERI.YILLIKLIMIT,CARIHAREKETLER.TARIH,CARIHAREKETLER.BORC FROM MUSTERI,CARIHAREKETLER WHERE  1=1 AND MUSTERI.MUSTERIKODU=CARIHAREKETLER.MUSTERIKODU AND CARIHAREKETLER.HAREKETTURU=’B’ AND CARIHAREKETLER.EVRAKTIPI=’FATURA’ AND CARIHAREKETLER.ACIKLAMA=’SATIS’ GROUP BY MUSTERI.MUSTERIKODU,MUSTERI.UNVAN,MUSTERI.IL,MUSTERI.ILCE,MUSTERI.POSTAKODU,MUSTERI.GUNLUKLIMIT,MUSTERI.HAFTALIKLIMIT,MUSTERI.AYLIKLIMIT,MUSTERI.YILLIKLIMIT,CARIHAREKETLER.TARIH,CARIHAREKETLER.BORC,CARIHAREKETLER.TARIH ORDER BY CARIHAREKETLER.TARIH ASC


GÜNLÜK CİROLAR

SQL Cümlesi :

SELECT YEAR(TARIH)AS YIL,DAY(TARIH) AS GUN,’OCAK’ AS AY,SUM(CARIHAREKETLER.ALACAK) AS KASADANODENEN,SUM(CARIHAREKETLER.BORC) KASACIROSU FROM CARIHAREKETLER WHERE CARIHAREKETLER.EVRAKTIPI=’FATURA’ AND MONTH(TARIH)=1 AND YEAR(TARIH)=YEAR(GETDATE()) GROUP BY CARIHAREKETLER.TARIH  UNION  SELECT YEAR(TARIH)AS YIL,DAY(TARIH) AS GUN,’ŞUBAT’ AS AY,SUM(CARIHAREKETLER.ALACAK) AS KASADANODENEN,SUM(CARIHAREKETLER.BORC) KASACIROSU FROM CARIHAREKETLER WHERE CARIHAREKETLER.EVRAKTIPI=’FATURA’ AND MONTH(TARIH)=2 AND YEAR(TARIH)=YEAR(GETDATE())  GROUP BY CARIHAREKETLER.TARIH  UNION  SELECT YEAR(TARIH)AS YIL,DAY(TARIH) AS GUN,’MART’ AS AY,SUM(CARIHAREKETLER.ALACAK) AS KASADANODENEN,SUM(CARIHAREKETLER.BORC) KASACIROSU FROM CARIHAREKETLER WHERE CARIHAREKETLER.EVRAKTIPI=’FATURA’ AND MONTH(TARIH)=3 AND YEAR(TARIH)=YEAR(GETDATE())  GROUP BY CARIHAREKETLER.TARIH  UNION  SELECT YEAR(TARIH)AS YIL,DAY(TARIH) AS GUN,’NİSAN’ AS AY,SUM(CARIHAREKETLER.ALACAK) AS KASADANODENEN,SUM(CARIHAREKETLER.BORC) KASACIROSU FROM CARIHAREKETLER WHERE CARIHAREKETLER.EVRAKTIPI=’FATURA’ AND MONTH(TARIH)=4 AND YEAR(TARIH)=YEAR(GETDATE())  GROUP BY CARIHAREKETLER.TARIH  UNION  SELECT YEAR(TARIH)AS YIL,DAY(TARIH) AS GUN,’MAYIS’ AS AY,SUM(CARIHAREKETLER.ALACAK) AS KASADANODENEN,SUM(CARIHAREKETLER.BORC) KASACIROSU FROM CARIHAREKETLER WHERE CARIHAREKETLER.EVRAKTIPI=’FATURA’ AND MONTH(TARIH)=5 AND YEAR(TARIH)=YEAR(GETDATE())  GROUP BY CARIHAREKETLER.TARIH  UNION  SELECT YEAR(TARIH)AS YIL,DAY(TARIH) AS GUN,’HAZİRAN’ AS AY,SUM(CARIHAREKETLER.ALACAK) AS KASADANODENEN,SUM(CARIHAREKETLER.BORC) KASACIROSU FROM CARIHAREKETLER WHERE CARIHAREKETLER.EVRAKTIPI=’FATURA’ AND MONTH(TARIH)=6 AND YEAR(TARIH)=YEAR(GETDATE())  GROUP BY CARIHAREKETLER.TARIH  UNION  SELECT YEAR(TARIH)AS YIL,DAY(TARIH) AS GUN,’TEMMUZ’ AS AY,SUM(CARIHAREKETLER.ALACAK) AS KASADANODENEN,SUM(CARIHAREKETLER.BORC) KASACIROSU FROM CARIHAREKETLER WHERE CARIHAREKETLER.EVRAKTIPI=’FATURA’ AND MONTH(TARIH)=7 AND YEAR(TARIH)=YEAR(GETDATE()) GROUP BY CARIHAREKETLER.TARIH  UNION  SELECT YEAR(TARIH)AS YIL,DAY(TARIH) AS GUN,’AĞUSTOS’ AS AY,SUM(CARIHAREKETLER.ALACAK) AS KASADANODENEN,SUM(CARIHAREKETLER.BORC) KASACIROSU FROM CARIHAREKETLER WHERE CARIHAREKETLER.EVRAKTIPI=’FATURA’ AND MONTH(TARIH)=8 AND YEAR(TARIH)=YEAR(GETDATE()) GROUP BY CARIHAREKETLER.TARIH  UNION  SELECT YEAR(TARIH)AS YIL,DAY(TARIH) AS GUN,’EYLÜL’ AS AY,SUM(CARIHAREKETLER.ALACAK) AS KASADANODENEN,SUM(CARIHAREKETLER.BORC) KASACIROSU FROM CARIHAREKETLER WHERE CARIHAREKETLER.EVRAKTIPI=’FATURA’ AND MONTH(TARIH)=9 AND YEAR(TARIH)=YEAR(GETDATE()) GROUP BY CARIHAREKETLER.TARIH  UNION  SELECT YEAR(TARIH)AS YIL,DAY(TARIH) AS GUN,’EKİM’ AS AY,SUM(CARIHAREKETLER.ALACAK) AS KASADANODENEN,SUM(CARIHAREKETLER.BORC) KASACIROSU FROM CARIHAREKETLER WHERE CARIHAREKETLER.EVRAKTIPI=’FATURA’ AND MONTH(TARIH)=10 AND YEAR(TARIH)=YEAR(GETDATE()) GROUP BY CARIHAREKETLER.TARIH  UNION  SELECT YEAR(TARIH)AS YIL,DAY(TARIH) AS GUN,’KASIM’ AS AY,SUM(CARIHAREKETLER.ALACAK) AS KASADANODENEN,SUM(CARIHAREKETLER.BORC) KASACIROSU FROM CARIHAREKETLER WHERE CARIHAREKETLER.EVRAKTIPI=’FATURA’ AND MONTH(TARIH)=11 AND YEAR(TARIH)=YEAR(GETDATE()) GROUP BY CARIHAREKETLER.TARIH  UNION  SELECT YEAR(TARIH)AS YIL,DAY(TARIH) AS GUN,’ARALIK’ AS AY,SUM(CARIHAREKETLER.ALACAK) AS KASADANODENEN,SUM(CARIHAREKETLER.BORC) KASACIROSU FROM CARIHAREKETLER WHERE CARIHAREKETLER.EVRAKTIPI=’FATURA’ AND MONTH(TARIH)=12 AND YEAR(TARIH)=YEAR(GETDATE()) GROUP BY CARIHAREKETLER.TARIH


MÜŞTERİLERİN ALDIKLARI ÜRÜNLER

SQL Cümlesi :

SELECT M.MUSTERIKODU,M.UNVAN,S.STOKKODU,S.STOKADI,SUM(SH.MIKTAR) AS MIKTAR,SH.BIRIMKODU,SH.FIYAT,SH.ISKONTO1,SH.ARATOPLAM,S.ALTKATEGORIKODU1,S.ALTKATEGORIKODU2,SH.TARIH FROM STOK S,STOKHAR SH,MUSTERI M WHERE S.STOKKODU=SH.STOKKODU AND SH.MUSTERIKODU=M.MUSTERIKODU AND SH.EVRAKTIPI=’FATURA’ AND SH.GIRISCIKISTIPI=’CIKIS’ GROUP BY M.MUSTERIKODU,M.UNVAN,S.STOKKODU,S.STOKADI,SH.BIRIMKODU,SH.MUSTERIKODU,SH.MIKTAR,S.ALTKATEGORIKODU1,S.ALTKATEGORIKODU2,SH.TARIH,SH.ARATOPLAM,SH.ISKONTO1,SH.FIYAT ORDER BY M.UNVAN ASC,SH.TARIH ASC


UNILEVER HAFTALIK RAPORU

SQL Cümlesi :

SELECT ‘553748’ AS [Grossier ID],M.MUSTERIKODU AS [UnileverKLNR],M.UNVAN AS [Klant],M.ADRES AS [Adres],M.POSTAKODU AS [Postcode],M.IL AS [Plaats],M.TELEFON AS [Telefoon],S.STOKKODU AS [Artikelcode],S.STOKADI AS [Artikel],(SELECT TOP 1 B.BARKOD FROM BIRIMLER B WHERE B.STOKKODU=S.STOKKODU AND B.SIRANO=0) AS [EAN Productcode],SUM(SH.MIKTAR) AS [Aantal],(SH.EVRAKSERI+ ‘-‘ + SH.EVRAKSIRA) AS [Bonnr] ,(CAST(YEAR(SH.TARIH) AS NVARCHAR(4))+RIGHT(‘0’ + CAST(MONTH(SH.TARIH) AS NVARCHAR(2)),2)+ RIGHT(‘0’ + CAST(day(SH.TARIH) AS NVARCHAR(2)),2) ) AS [Datum],(CASE SH.ARATOPLAM WHEN 0 THEN SH.MIKTAR END) AS [AntGratis],(CASE SH.ARATOPLAM WHEN 0 THEN ‘Ja’ END) AS [Gratis],SH.FIYAT,SH.ISKONTO1,SH.ARATOPLAM,S.ALTKATEGORIKODU1,S.ALTKATEGORIKODU2,SH.TARIH FROM STOK S,STOKHAR SH,MUSTERI M WHERE S.STOKKODU=SH.STOKKODU AND SH.MUSTERIKODU=M.MUSTERIKODU AND SH.EVRAKTIPI=’FATURA’ AND SH.GIRISCIKISTIPI=’CIKIS’ GROUP BY M.MUSTERIKODU,M.UNVAN,S.STOKKODU,S.STOKADI,SH.BIRIMKODU,SH.MUSTERIKODU,SH.MIKTAR,S.ALTKATEGORIKODU1,S.ALTKATEGORIKODU2,SH.TARIH,SH.ARATOPLAM,SH.ISKONTO1,SH.FIYAT,M.ADRES,M.POSTAKODU,M.IL,M.TELEFON,SH.EVRAKSERI,SH.EVRAKSIRA ORDER BY M.UNVAN ASC,SH.TARIH ASC


UNILEVER WEKELIJKS RAPPORT

SQL Cümlesi :

SELECT ‘553748’ AS [Grossier ID],M.MUSTERIKODU AS [UnileverKLNR],M.UNVAN AS [Klant],M.ADRES AS [Adres],M.POSTAKODU AS [Postcode],M.IL AS [Plaats],M.TELEFON AS [Telefoon],S.STOKKODU AS [Artikelcode],S.STOKADI AS [Artikel],(SELECT TOP 1 B.BARKOD FROM BIRIMLER B WHERE B.STOKKODU=S.STOKKODU AND B.SIRANO=0) AS [EAN Productcode],SUM(SH.MIKTAR) AS [Aantal],(SH.EVRAKSERI+ ‘-‘ + SH.EVRAKSIRA) AS [Bonnr] ,(CAST(YEAR(SH.TARIH) AS NVARCHAR(4))+RIGHT(‘0’ + CAST(MONTH(SH.TARIH) AS NVARCHAR(2)),2)+ RIGHT(‘0’ + CAST(day(SH.TARIH) AS NVARCHAR(2)),2) ) AS [Datum],(CASE SH.ARATOPLAM WHEN 0 THEN SH.MIKTAR END) AS [AntGratis],(CASE SH.ARATOPLAM WHEN 0 THEN ‘Ja’ END) AS [Gratis],SH.TARIH FROM STOK S,STOKHAR SH,MUSTERI M WHERE S.STOKKODU=SH.STOKKODU AND SH.MUSTERIKODU=M.MUSTERIKODU AND SH.EVRAKTIPI=’FATURA’ AND SH.GIRISCIKISTIPI=’CIKIS’ GROUP BY M.MUSTERIKODU,M.UNVAN,S.STOKKODU,S.STOKADI,SH.BIRIMKODU,SH.MUSTERIKODU,SH.MIKTAR,S.ALTKATEGORIKODU1,S.ALTKATEGORIKODU2,SH.TARIH,SH.ARATOPLAM,SH.ISKONTO1,SH.FIYAT,M.ADRES,M.POSTAKODU,M.IL,M.TELEFON,SH.EVRAKSERI,SH.EVRAKSIRA ORDER BY M.UNVAN ASC,SH.TARIH ASC


ISKONTO RAPORU

SQL Cümlesi:

SELECT MUSTERI.MUSTERIKODU,MUSTERI.UNVAN,STOKHAR.EVRAKSERI,STOKHAR.EVRAKSIRA,STOKHAR.STOKKODU,STOK.STOKADI,STOKHAR.TARIH,STOKHAR.MIKTAR,STOKHAR.FIYAT,STOKHAR.ISKONTO1,STOKHAR.ISKONTO2,STOKHAR.ISKONTO3,STOKHAR.ISKONTO4,STOKHAR.ISKONTO1TUTAR,STOKHAR.ISKONTO2TUTAR,STOKHAR.ISKONTO3TUTAR,STOKHAR.ISKONTO4TUTAR,STOKHAR.ISKONTOMTUTAR,STOKHAR.KDVORANI,STOKHAR.KDVTOPLAMI,STOKHAR.ARATOPLAM,STOKHAR.GENELTOPLAM,STOKHAR.PLASIYERKODU,PLASIYERLER.PLASIYERADI FROM STOKHAR,STOK,MUSTERI,PLASIYERLER WHERE  1=1 AND STOKHAR.STOKKODU=STOK.STOKKODU AND STOKHAR.MUSTERIKODU=MUSTERI.MUSTERIKODU AND STOKHAR.PLASIYERKODU=PLASIYERLER.PLASIYERKODU AND STOKHAR.EVRAKTIPI<>’DEPOTRANSFER’ AND STOKHAR.MUSTERIKODU<>’0′ GROUP BY MUSTERI.MUSTERIKODU,MUSTERI.UNVAN,STOKHAR.EVRAKSERI,STOKHAR.EVRAKSIRA,STOKHAR.STOKKODU,STOK.STOKADI,STOKHAR.TARIH,STOKHAR.MIKTAR,STOKHAR.FIYAT,STOKHAR.ISKONTO1,STOKHAR.ISKONTO2,STOKHAR.ISKONTO3,STOKHAR.ISKONTO4,STOKHAR.ISKONTO1TUTAR,STOKHAR.ISKONTO2TUTAR,STOKHAR.ISKONTO3TUTAR,STOKHAR.ISKONTO4TUTAR,STOKHAR.ISKONTOMTUTAR,STOKHAR.KDVORANI,STOKHAR.KDVTOPLAMI,STOKHAR.ARATOPLAM,STOKHAR.GENELTOPLAM,STOKHAR.PLASIYERKODU,PLASIYERLER.PLASIYERADI


IRSALIYE UZERINDEN SATIŞ TOPLAMLARI PLASIYER BAZINDA

SQL Cümlesi :

SELECT IRSALIYEMASTER.TARIH,IRSALIYEMASTER.EVRAKSERI,IRSALIYEMASTER.EVRAKSIRA,IRSALIYEMASTER.MUSTERIKODU,MUSTERI.UNVAN,IRSALIYEMASTER.ARATOPLAM,IRSALIYEMASTER.KDVTUTARI,IRSALIYEMASTER.GENELTOPLAM,IRSALIYEMASTER.PLASIYERKODU,PLASIYERLER.PLASIYERADI FROM PLASIYERLER,IRSALIYEMASTER,MUSTERI WHERE  1=1 AND PLASIYERLER.PLASIYERKODU=IRSALIYEMASTER.PLASIYERKODU AND IRSALIYEMASTER.MUSTERIKODU=MUSTERI.MUSTERIKODU AND IRSALIYEMASTER.PLASIYERKODU=’107′ GROUP BY IRSALIYEMASTER.TARIH,IRSALIYEMASTER.EVRAKSERI,IRSALIYEMASTER.EVRAKSIRA,IRSALIYEMASTER.MUSTERIKODU,MUSTERI.UNVAN,IRSALIYEMASTER.ARATOPLAM,IRSALIYEMASTER.KDVTUTARI,IRSALIYEMASTER.GENELTOPLAM,IRSALIYEMASTER.PLASIYERKODU,PLASIYERLER.PLASIYERADI,IRSALIYEMASTER.TARIH  ORDER BY IRSALIYEMASTER.TARIH DESC

————————————————————————————————-

MÜŞTERİ BAKİYESİ VE SON FATURA TARIHLERI

SQL Cümlesi :

SELECT M.POSTAKODU,M.UNVAN,M.ADRES,M.IL,M.EMAIL,M.TELEFON,M.ILCE,M.PLASIYERKODU,M.MUSTERIKODU,convert(VARCHAR(10),(SELECT TOP 1 CHF.TARIH FROM CARIHAREKETLER CHF WHERE CHF.MUSTERIKODU=CH.MUSTERIKODU ORDER BY CHF.TARIH DESC),110) AS SONFATURATARIHI,ROUND((SELECT SUM(B.BORC-B.ALACAK) FROM CARIHAREKETLER B WHERE B.MUSTERIKODU=CH.MUSTERIKODU),2) AS BAKIYE FROM MUSTERI M, CARIHAREKETLER CH WHERE CH.MUSTERIKODU=M.MUSTERIKODU GROUP BY M.POSTAKODU,M.UNVAN,M.ADRES,M.IL,M.EMAIL,M.ILCE,M.PLASIYERKODU,M.MUSTERIKODU,CH.MUSTERIKODU,M.TELEFON ORDER BY M.POSTAKODU ASC

—————————————————————————————————————–

MÜŞTERİLERE KESİLEN FATURA SAYILARI VE EN SON KESİLDİĞİ TARİH

SQL Cümlesi :

SELECT M.MUSTERIKODU,M.UNVAN,M.POSTAKODU,(SELECT COUNT(MUSTERIKODU) FROM FATURAMASTER FMSAYI WHERE FMSAYI.MUSTERIKODU=M.MUSTERIKODU) AS KESILENFATURASAYISI,ISNULL((SELECT TOP 1 FMTARIH.TARIH FROM FATURAMASTER FMTARIH ORDER BY FMTARIH.TARIH DESC),’1900-01-01 00:00:000′) AS SONFATURATARIHI FROM MUSTERI M,FATURAMASTER FM WHERE M.MUSTERIKODU=FM.MUSTERIKODU AND FM.TARIH BETWEEN ‘2015-01-01 00:00:000’ AND ‘2015-12-31 00:00:000’ GROUP BY M.MUSTERIKODU,M.UNVAN,M.POSTAKODU ORDER BY M.UNVAN ASC

Not: Yıl 2015 içindir diğer yıllar için sadece tarih aralığını değiştiriniz.

——————————————————————————————————————–

KIOS UYGULAMASI : Öğrencilerin Kart Yükleme Miktarları

SQL Cümlesi :

SELECT M.MUSTERIKODU,M.UNVAN,CH.TARIH,MONTH(CH.TARIH) AS AY,DAY(CH.TARIH) AS GÜN,YEAR(CH.TARIH) AS YIL,CH.ALACAK,CH.ACIKLAMA,CH.KASAKODU,CH.KAYITZAMANI,CH.EVRAKSERI,CH.EVRAKSIRANO,CH.EVRAKTIPI,M.GUNLUKLIMIT,M.AYLIKLIMIT,M.YILLIKLIMIT FROM MUSTERI M, CARIHAREKETLER CH WHERE CH.MUSTERIKODU=M.MUSTERIKODU AND CH.EVRAKTIPI=’TAHSILAT’ AND KASAKODU NOT IN (‘N1′,’N2′,’N3’) order by CH.KAYITZAMANI ASC

———————————————————————————————————————

KIOSK UYGULAMASI : Öğrencilerin Günlük Alışverişlerine Ait Yaptıkları Ödemeler

SQL Cümlesi :

SELECT M.MUSTERIKODU,M.UNVAN,CH.TARIH,MONTH(CH.TARIH) AS AY,DAY(CH.TARIH) AS GÜN,YEAR(CH.TARIH) AS YIL,CH.BORC,CH.ACIKLAMA,CH.KASAKODU,CH.KAYITZAMANI,CH.EVRAKSERI,CH.EVRAKSIRANO,CH.EVRAKTIPI,M.GUNLUKLIMIT,M.AYLIKLIMIT,M.YILLIKLIMIT FROM MUSTERI M, CARIHAREKETLER CH WHERE CH.MUSTERIKODU=M.MUSTERIKODU AND CH.EVRAKTIPI=’TAHSILAT’ AND KASAKODU IN (‘N1′,’N2′,’N3’) AND CH.BORC>0 order by CH.KAYITZAMANI ASC

———————————————————————————————————————-

KIOSK UYGULAMASI : Öğrencilere Yapılan Satışlar :

SQL Cümlesi :

SELECT M.MUSTERIKODU,M.UNVAN,FM.TARIH,MONTH(FM.TARIH) AS AY,DAY(FM.TARIH) AS GÜN,YEAR(FM.TARIH) AS YIL,FM.TIPI,FM.GENELTOPLAM,FM.ODEMETIPI,FM.KALEMADEDI,FM.ACIKLAMA,FM.EVRAKSERI,FM.EVRAKSIRA,FM.EVRAKTIPI,M.GUNLUKLIMIT,M.AYLIKLIMIT,M.YILLIKLIMIT FROM MUSTERI M, FATURAMASTER FM WHERE FM.MUSTERIKODU=M.MUSTERIKODU AND FM.EVRAKTIPI=’FATURA’  order by FM.ZAMAN ASC

——————————————————————————————————————

KIOSK UYGULAMASI : Öğrencilerin Aldığı ürünler :

SQL Cümlesi :

SELECT M.MUSTERIKODU,M.UNVAN,FM.TARIH,MONTH(FM.TARIH) AS AY,DAY(FM.TARIH) AS GÜN,YEAR(FM.TARIH) AS YIL,FM.TIPI,FM.GENELTOPLAM,FM.ODEMETIPI,FM.KALEMADEDI,FM.ACIKLAMA,FM.EVRAKSERI,FM.EVRAKSIRA,FM.EVRAKTIPI,M.GUNLUKLIMIT,M.AYLIKLIMIT,M.YILLIKLIMIT FROM MUSTERI M, FATURAMASTER FM,STOKHAR SH,STOK S WHERE SH.STOKKODU=S.STOKKODU AND FM.MUSTERIKODU=M.MUSTERIKODU AND FM.EVRAKTIPI=’FATURA’ AND SH.MUSTERIKODU=M.MUSTERIKODU AND SH.MUSTERIKODU=FM.MUSTERIKODU AND SH.IPTAL=0 order by FM.ZAMAN ASC

——————————————————————————————————————–

KIOS Uygulaması : Fiş Toplamı ve Ödenen :

SQL Cümlesi :

SELECT M.MUSTERIKODU,M.UNVAN,FM.EVRAKSERI,FM.EVRAKSIRA,FM.GENELTOPLAM,(SELECT TOP 1 CH.ALACAK FROM CARIHAREKETLER CH WHERE FM.EVRAKSERI=CH.EVRAKSERI AND FM.MUSTERIKODU=CH.MUSTERIKODU AND FM.TARIH=CH.TARIH AND CH.EVRAKTIPI=’TAHSILAT’ AND CH.KASAKODU IN(‘N1′,’N2′,’N3’) AND CH.IPTAL=0) AS ODENEN FROM MUSTERI M,FATURAMASTER FM WHERE M.MUSTERIKODU = FM.MUSTERIKODU ORDER BY FM.ZAMAN ASC

———————————————————————————————————————————————————————————

ADISYON UYGULAMASI : Z RAPORU ALINMADAN SATIŞLARI GÖRÜNTÜLEME

SQL CÜMLESİ :

SELECT SH.STOKKODU,S.STOKADI,SUM(SH.MIKTAR) AS MIKTAR,SH.BIRIMKODU,SH.PLASIYERKODU AS SATISELEMANI,SH.TARIH FROM STOKHAR2 SH,STOK S WHERE S.STOKKODU=SH.STOKKODU AND SH.GIRISCIKISTIPI=’CIKIS’ AND IPTAL=0 GROUP BY SH.STOKKODU,S.STOKADI,SH.BIRIMKODU,SH.PLASIYERKODU,SH.TARIH ORDER BY SH.TARIH,S.STOKADI

— FIYATLI İSTERNİR İSE

SELECT SH.STOKKODU,S.STOKADI,SUM(SH.MIKTAR) AS MIKTAR,SH.BIRIMKODU,ROUND((SH.FIYAT+(SH.FIYAT*S.SATISKDV/100)),2) AS FIYAT,ROUND(SUM(SH.GENELTOPLAM),2) AS GENELTOPLAM,SH.PLASIYERKODU AS SATISELEMANI,SH.TARIH FROM STOKHAR2 SH,STOK S WHERE S.STOKKODU=SH.STOKKODU AND SH.GIRISCIKISTIPI=’CIKIS’ AND IPTAL=0 GROUP BY SH.STOKKODU,S.STOKADI,SH.BIRIMKODU,SH.PLASIYERKODU,SH.TARIH,SH.FIYAT,S.SATISKDV ORDER BY SH.TARIH,S.STOKADI

ADISYON UYGULAMASI : Z RAPORU ALINDIKTAN SONRA SATIŞLARI GÖRÜNTÜLEME

SQL CÜMLESİ :

SELECT SH.STOKKODU,S.STOKADI,SUM(SH.MIKTAR) AS MIKTAR,SH.BIRIMKODU,SH.PLASIYERKODU AS SATISELEMANI,SH.TARIH FROM STOKHAR SH,STOK S WHERE S.STOKKODU=SH.STOKKODU AND SH.GIRISCIKISTIPI=’CIKIS’ AND IPTAL=0 GROUP BY SH.STOKKODU,S.STOKADI,SH.BIRIMKODU,SH.PLASIYERKODU,SH.TARIH ORDER BY SH.TARIH,S.STOKADI

— FİYATLI İSTERNİR İSE

SELECT SH.STOKKODU,S.STOKADI,SUM(SH.MIKTAR) AS MIKTAR,SH.BIRIMKODU,ROUND((SH.FIYAT+(SH.FIYAT*S.SATISKDV/100)),2) AS FIYAT,ROUND(SUM(SH.GENELTOPLAM),2) AS GENELTOPLAM,SH.PLASIYERKODU AS SATISELEMANI,SH.TARIH FROM STOKHAR SH,STOK S WHERE S.STOKKODU=SH.STOKKODU AND SH.GIRISCIKISTIPI=’CIKIS’ AND IPTAL=0 GROUP BY SH.STOKKODU,S.STOKADI,SH.BIRIMKODU,SH.PLASIYERKODU,SH.TARIH,SH.FIYAT,S.SATISKDV ORDER BY SH.TARIH,S.STOKADI

—- AYLIK BAZDA URUN SATIS RAPORLARI

SELECT S.STOKKODU,S.STOKADI,SUM(SH.MIKTAR) AS MIKTAR,S.STOKSEVIYESIBIRIMI,’OCAK’ AS AY,MONTH(TARIH) AS AYNO,SH.DEPOKODU FROM STOKHAR SH,STOK S WHERE SH.STOKKODU=S.STOKKODU AND MONTH(TARIH)=1 AND SH.GIRISCIKISTIPI=’CIKIS’ AND SH.EVRAKTIPI=’FATURA’ AND SH.NORMALIADE=’NORMAL’ GROUP BY S.STOKKODU,S.STOKADI,S.STOKSEVIYESIBIRIMI,SH.TARIH,SH.DEPOKODU UNION
SELECT S.STOKKODU,S.STOKADI,SUM(SH.MIKTAR) AS MIKTAR,S.STOKSEVIYESIBIRIMI,’SUBAT’ AS AY,MONTH(TARIH) AS AYNO,SH.DEPOKODU FROM STOKHAR SH,STOK S WHERE SH.STOKKODU=S.STOKKODU AND MONTH(TARIH)=2 AND SH.GIRISCIKISTIPI=’CIKIS’ AND SH.EVRAKTIPI=’FATURA’ AND SH.NORMALIADE=’NORMAL’  GROUP BY S.STOKKODU,S.STOKADI,S.STOKSEVIYESIBIRIMI,SH.TARIH,SH.DEPOKODU UNION
SELECT S.STOKKODU,S.STOKADI,SUM(SH.MIKTAR) AS MIKTAR,S.STOKSEVIYESIBIRIMI,’MART’ AS AY,MONTH(TARIH) AS AYNO,SH.DEPOKODU FROM STOKHAR SH,STOK S WHERE SH.STOKKODU=S.STOKKODU AND MONTH(TARIH)=3 AND SH.GIRISCIKISTIPI=’CIKIS’ AND SH.EVRAKTIPI=’FATURA’ AND SH.NORMALIADE=’NORMAL’  GROUP BY S.STOKKODU,S.STOKADI,S.STOKSEVIYESIBIRIMI,SH.TARIH,SH.DEPOKODU UNION
SELECT S.STOKKODU,S.STOKADI,SUM(SH.MIKTAR) AS MIKTAR,S.STOKSEVIYESIBIRIMI,’NISAN’ AS AY,MONTH(TARIH) AS AYNO,SH.DEPOKODU FROM STOKHAR SH,STOK S WHERE SH.STOKKODU=S.STOKKODU AND MONTH(TARIH)=4 AND SH.GIRISCIKISTIPI=’CIKIS’ AND SH.EVRAKTIPI=’FATURA’ AND SH.NORMALIADE=’NORMAL’  GROUP BY S.STOKKODU,S.STOKADI,S.STOKSEVIYESIBIRIMI,SH.TARIH,SH.DEPOKODU UNION
SELECT S.STOKKODU,S.STOKADI,SUM(SH.MIKTAR) AS MIKTAR,S.STOKSEVIYESIBIRIMI,’MAYIS’ AS AY,MONTH(TARIH) AS AYNO,SH.DEPOKODU FROM STOKHAR SH,STOK S WHERE SH.STOKKODU=S.STOKKODU AND MONTH(TARIH)=5 AND SH.GIRISCIKISTIPI=’CIKIS’ AND SH.EVRAKTIPI=’FATURA’ AND SH.NORMALIADE=’NORMAL’  GROUP BY S.STOKKODU,S.STOKADI,S.STOKSEVIYESIBIRIMI,SH.TARIH,SH.DEPOKODU UNION
SELECT S.STOKKODU,S.STOKADI,SUM(SH.MIKTAR) AS MIKTAR,S.STOKSEVIYESIBIRIMI,’HAZIRAN’ AS AY,MONTH(TARIH) AS AYNO,SH.DEPOKODU FROM STOKHAR SH,STOK S WHERE SH.STOKKODU=S.STOKKODU AND MONTH(TARIH)=6 AND SH.GIRISCIKISTIPI=’CIKIS’ AND SH.EVRAKTIPI=’FATURA’ AND SH.NORMALIADE=’NORMAL’  GROUP BY S.STOKKODU,S.STOKADI,S.STOKSEVIYESIBIRIMI,SH.TARIH,SH.DEPOKODU UNION
SELECT S.STOKKODU,S.STOKADI,SUM(SH.MIKTAR) AS MIKTAR,S.STOKSEVIYESIBIRIMI,’TEMMUZ’ AS AY,MONTH(TARIH) AS AYNO,SH.DEPOKODU FROM STOKHAR SH,STOK S WHERE SH.STOKKODU=S.STOKKODU AND MONTH(TARIH)=7 AND SH.GIRISCIKISTIPI=’CIKIS’ AND SH.EVRAKTIPI=’FATURA’ AND SH.NORMALIADE=’NORMAL’  GROUP BY S.STOKKODU,S.STOKADI,S.STOKSEVIYESIBIRIMI,SH.TARIH,SH.DEPOKODU UNION
SELECT S.STOKKODU,S.STOKADI,SUM(SH.MIKTAR) AS MIKTAR,S.STOKSEVIYESIBIRIMI,’AGUSTOS’ AS AY,MONTH(TARIH) AS AYNO,SH.DEPOKODU FROM STOKHAR SH,STOK S WHERE SH.STOKKODU=S.STOKKODU AND MONTH(TARIH)=8 AND SH.GIRISCIKISTIPI=’CIKIS’ AND SH.EVRAKTIPI=’FATURA’ AND SH.NORMALIADE=’NORMAL’  GROUP BY S.STOKKODU,S.STOKADI,S.STOKSEVIYESIBIRIMI,SH.TARIH,SH.DEPOKODU UNION
SELECT S.STOKKODU,S.STOKADI,SUM(SH.MIKTAR) AS MIKTAR,S.STOKSEVIYESIBIRIMI,’EYLUL’ AS AY,MONTH(TARIH) AS AYNO,SH.DEPOKODU FROM STOKHAR SH,STOK S WHERE SH.STOKKODU=S.STOKKODU AND MONTH(TARIH)=9 AND SH.GIRISCIKISTIPI=’CIKIS’ AND SH.EVRAKTIPI=’FATURA’ AND SH.NORMALIADE=’NORMAL’  GROUP BY S.STOKKODU,S.STOKADI,S.STOKSEVIYESIBIRIMI,SH.TARIH,SH.DEPOKODU UNION
SELECT S.STOKKODU,S.STOKADI,SUM(SH.MIKTAR) AS MIKTAR,S.STOKSEVIYESIBIRIMI,’EKIM’ AS AY,MONTH(TARIH) AS AYNO,SH.DEPOKODU FROM STOKHAR SH,STOK S WHERE SH.STOKKODU=S.STOKKODU AND MONTH(TARIH)=10 AND SH.GIRISCIKISTIPI=’CIKIS’ AND SH.EVRAKTIPI=’FATURA’ AND SH.NORMALIADE=’NORMAL’  GROUP BY S.STOKKODU,S.STOKADI,S.STOKSEVIYESIBIRIMI,SH.TARIH,SH.DEPOKODU UNION
SELECT S.STOKKODU,S.STOKADI,SUM(SH.MIKTAR) AS MIKTAR,S.STOKSEVIYESIBIRIMI,’KASIM’ AS AY,MONTH(TARIH) AS AYNO,SH.DEPOKODU FROM STOKHAR SH,STOK S WHERE SH.STOKKODU=S.STOKKODU AND MONTH(TARIH)=11 AND SH.GIRISCIKISTIPI=’CIKIS’ AND SH.EVRAKTIPI=’FATURA’ AND SH.NORMALIADE=’NORMAL’  GROUP BY S.STOKKODU,S.STOKADI,S.STOKSEVIYESIBIRIMI,SH.TARIH,SH.DEPOKODU UNION
SELECT S.STOKKODU,S.STOKADI,SUM(SH.MIKTAR) AS MIKTAR,S.STOKSEVIYESIBIRIMI,’ARALIK’ AS AY,MONTH(TARIH) AS AYNO,SH.DEPOKODU FROM STOKHAR SH,STOK S WHERE SH.STOKKODU=S.STOKKODU AND MONTH(TARIH)=12 AND SH.GIRISCIKISTIPI=’CIKIS’ AND SH.EVRAKTIPI=’FATURA’ AND SH.NORMALIADE=’NORMAL’  GROUP BY S.STOKKODU,S.STOKADI,S.STOKSEVIYESIBIRIMI,SH.TARIH,SH.DEPOKODU ORDER BY AYNO ASC,SH.DEPOKODU ASC,S.STOKADI ASC

—————————————————-

MIKRODAN HAREKEN GÖREN URUNLERIN STOK RAPORU

Sadece 600,601,602,603,604 eklenmısıtır diğerlerini siz ilave edebilirsiniz.

SELECT S.sto_kod AS STOKKODU,S.sto_isim AS STOKADI, dbo.fn_DepolardakiMiktar(S.sto_kod,D.dep_no,GETDATE()) as MIKTAR,D.dep_adi AS DEPOADI FROM STOKLAR S,DEPOLAR D,STOK_HAREKETLERI SH where SH.sth_cikis_depo_no IN(600,601,602,603,604) AND SH.sth_stok_kod=S.sto_kod and D.dep_no IN(600,601,602,603,604) order by D.dep_no ASC,S.sto_kod asc

—————————————————

PLASIYERLERIN GUNLUK FATURA VE TAHSILAT TOPLAMLARI, SAHADAKI BAKIYE TOPLAM

SQL CÜMLESİ:

SELECT CH.TARIH,M.MUSTERIKODU,M.UNVAN,
ISNULL((SELECT ROUND(SUM(ALACAK-BORC),2) FROM CARIHAREKETLER CH WHERE CH.MUSTERIKODU=M.MUSTERIKODU AND CH.IPTAL=0),0) AS BAKIYE,
ISNULL((SELECT ROUND(SUM(ARATOPLAM),2) FROM FATURAMASTER FM1 WHERE FM1.MUSTERIKODU=M.MUSTERIKODU AND FM1.IPTAL=0 AND FM1.EVRAKSERI=CH.EVRAKSERI AND FM1.EVRAKSIRA=CH.EVRAKSIRANO AND FM1.NORMALIADE=CH.NORMALIADE AND FM1.TIPI=’SATIS’ AND FM1.PLASIYERKODU=P.PLASIYERKODU),0) AS SATISFATURATOPLAMI,
ISNULL((SELECT SUM(dbo.sonAlisFiyati(SH.STOKKODU,’0′)*SH.MIKTAR) FROM STOKHAR SH WHERE CONVERT(VARCHAR(11),SH.TARIH,104)=CONVERT(VARCHAR(11),CH.TARIH,104) AND SH.MUSTERIKODU=M.MUSTERIKODU AND SH.EVRAKSERI=CH.EVRAKSERI AND SH.EVRAKSIRA=CH.EVRAKSIRANO AND SH.EVRAKTIPI=CH.EVRAKTIPI AND SH.PLASIYERKODU=P.PLASIYERKODU AND SH.IPTAL=0),0) AS MALIYET,
ISNULL((SELECT ROUND(SUM(ARATOPLAM),2) FROM FATURAMASTER FM1 WHERE FM1.MUSTERIKODU=M.MUSTERIKODU AND FM1.IPTAL=0 AND FM1.EVRAKSERI=CH.EVRAKSERI AND FM1.EVRAKSIRA=CH.EVRAKSIRANO AND FM1.NORMALIADE=CH.NORMALIADE AND FM1.TIPI=’ALIS’ AND FM1.PLASIYERKODU=P.PLASIYERKODU),0) AS ALISFATURATOPLAMI,ISNULL((SELECT ROUND(SUM(CH1.ALACAK),2) FROM CARIHAREKETLER CH1 WHERE CH1.EVRAKTIPI=’TAHSILAT’ AND CH1.MUSTERIKODU=M.MUSTERIKODU  AND CH1.PLASIYERKODU=P.PLASIYERKODU AND CH1.EVRAKSERI=CH.EVRAKSERI AND CH1.EVRAKSIRANO=CH.EVRAKSIRANO AND CH1.EVRAKTIPI=CH.EVRAKTIPI),0) AS TAHSILATTOPLAMI,
P.PLASIYERADI,P.PLASIYERKODU,ISNULL((SELECT ROUND(SUM(CHB.ALACAK-CHB.BORC),2) FROM CARIHAREKETLER CHB,MUSTERI MB WHERE CHB.MUSTERIKODU=MB.MUSTERIKODU AND MB.PLASIYERKODU=P.PLASIYERKODU),0) AS PLASIYERTOPLAMBAKIYE,
(CASE WHEN CH.HAREKETTURU=’B’ THEN (ISNULL((SELECT ROUND(SUM(ARATOPLAM),2) FROM FATURAMASTER FM1 WHERE FM1.MUSTERIKODU=M.MUSTERIKODU AND FM1.IPTAL=0 AND FM1.EVRAKSERI=CH.EVRAKSERI AND FM1.EVRAKSIRA=CH.EVRAKSIRANO AND FM1.NORMALIADE=CH.NORMALIADE AND FM1.TIPI=’SATIS’  AND FM1.PLASIYERKODU=P.PLASIYERKODU),0)-ISNULL((SELECT SUM(dbo.sonAlisFiyati(SH.STOKKODU,’0′)*SH.MIKTAR) FROM STOKHAR SH WHERE CONVERT(VARCHAR(11),SH.TARIH,104)=CONVERT(VARCHAR(11),CH.TARIH,104) AND SH.MUSTERIKODU=M.MUSTERIKODU AND SH.EVRAKSERI=CH.EVRAKSERI AND SH.EVRAKSIRA=CH.EVRAKSIRANO AND SH.EVRAKTIPI=CH.EVRAKTIPI),0)) ELSE (ISNULL((SELECT ROUND(SUM(ARATOPLAM),2) FROM FATURAMASTER FM1 WHERE FM1.MUSTERIKODU=M.MUSTERIKODU AND FM1.IPTAL=0 AND FM1.EVRAKSERI=CH.EVRAKSERI AND FM1.EVRAKSIRA=CH.EVRAKSIRANO AND FM1.NORMALIADE=CH.NORMALIADE AND FM1.TIPI=’ALIS’  AND FM1.PLASIYERKODU=P.PLASIYERKODU),0)-ISNULL((SELECT SUM(dbo.sonAlisFiyati(SH.STOKKODU,’0′)*SH.MIKTAR) FROM STOKHAR SH WHERE CONVERT(VARCHAR(11),SH.TARIH,104)=CONVERT(VARCHAR(11),CH.TARIH,104) AND SH.MUSTERIKODU=M.MUSTERIKODU AND SH.EVRAKSERI=CH.EVRAKSERI AND SH.EVRAKSIRA=CH.EVRAKSIRANO AND SH.EVRAKTIPI=CH.EVRAKTIPI),0)) END) AS KAR
 FROM CARIHAREKETLER CH,MUSTERI M,PLASIYERLER P WHERE P.PLASIYERKODU=CH.PLASIYERKODU AND P.PLASIYERKODU=CH.PLASIYERKODU AND M.MUSTERIKODU=CH.MUSTERIKODU

 

SQL Cümlesi ALTERNATIF:

SELECT T1.TARIH,M.MUSTERIKODU,M.UNVAN,ISNULL((SELECT ROUND(SUM(ALACAK-BORC),2) FROM CARIHAREKETLER CH WHERE CH.MUSTERIKODU=M.MUSTERIKODU),0) AS BAKIYE,ISNULL((SELECT ROUND(SUM(CH1.BORC),2) FROM CARIHAREKETLER CH1 WHERE CH1.EVRAKTIPI=’FATURA’ and CH1.HAREKETTURU=’B’ AND CH1.MUSTERIKODU=M.MUSTERIKODU AND CH1.TARIH=T1.TARIH),0) AS SATISFATURATOPLAMI,ISNULL((SELECT SUM(dbo.sonAlisFiyati(SH.STOKKODU,’0′)*SH.MIKTAR) FROM STOKHAR SH WHERE CONVERT(VARCHAR(11),SH.TARIH,104)=CONVERT(VARCHAR(11),T1.TARIH,104) AND SH.MUSTERIKODU=M.MUSTERIKODU),0) AS MALIYET,ISNULL((SELECT ROUND(SUM(CH1.ALACAK),2) FROM CARIHAREKETLER CH1 WHERE CH1.EVRAKTIPI=’FATURA’ and CH1.HAREKETTURU=’A’ AND CH1.MUSTERIKODU=M.MUSTERIKODU AND CH1.TARIH=T1.TARIH),0) AS ALISFATURATOPLAMI,ISNULL((SELECT ROUND(SUM(CH1.ALACAK),2) FROM CARIHAREKETLER CH1 WHERE CH1.EVRAKTIPI=’TAHSILAT’ AND CH1.MUSTERIKODU=M.MUSTERIKODU AND CH1.TARIH=T1.TARIH),0) AS TAHSILATTOPLAMI,P.PLASIYERADI,P.PLASIYERKODU,ISNULL((SELECT ROUND(SUM(CHB.ALACAK-CHB.BORC),2) FROM CARIHAREKETLER CHB,MUSTERI MB WHERE CHB.MUSTERIKODU=MB.MUSTERIKODU AND MB.PLASIYERKODU=P.PLASIYERKODU),0) AS PLASIYERTOPLAMBAKIYE FROM MUSTERI M,PLASIYERLER P,(SELECT DISTINCT TARIH FROM CARIHAREKETLER) T1 WHERE M.PLASIYERKODU=P.PLASIYERKODU ORDER BY TARIH ASC

–aşağıdaki fonksiyon oluşturulmalıdır yada 2.2.2.6 dan sonraki bir versiyon kullanmanız gereklidir.

CREATE FUNCTION [dbo].[sonAlisFiyati]
                               (@stokkodu nvarchar(50),
                                             @depo nvarchar (50))
                                RETURNS float
                                AS
                                BEGIN
                                  DECLARE @VAL As Float
                                SELECT TOP 1 @VAL=FIYAT
                                FROM STOKHAR SH
                                WHERE
                                SH.GIRISCIKISTIPI=’GIRIS’ AND SH.EVRAKTIPI=’FATURA’ AND
                                SH.DEPOKODU IN (@depo)
                                AND SH.STOKKODU=@stokKodu
                                  IF @VAL is NULL SET @VAL=0
                                  RETURN @VAL
                                END
——————————————————–
SIPARIS TABLOSUNDAN ZIYARET AKTARIMI
SQL :
INSERT INTO ZIYARET (TARIH,MUSTERIKODU,PLASIYERKODU,BASLANGICSAATI,BITISSAATI,KM,TAMAMLANDIMI,ACIKLAMA,AKTARILDI,EVRAKSERI,EVRAKSIRA,TIPI,TUTAR,ENLEM,BOYLAM,ZIYARETACIKLAMA)
           SELECT SM.TARIH,SM.MUSTERIKODU,SM.PLASIYERKODU,SM.TARIH,SM.TARIH,0,1,’SIPARIS’,0,SM.EVRAKSERI,SM.EVRAKSIRA,’SIPARIS’,SM.GENELTOPLAM,SM.ENLEM,SM.BOYLAM,’SIPARIS’
FROM SIPARISMASTER SM

—————————————————————-

Eğer Evraklara Plasiyer Kodu Girilmemiş ise Musterinin Plasiyer atamasından Plasiyerin Satış, Maliyet ve Tahsilatları

SQL:

SELECT CH.TARIH,M.MUSTERIKODU,M.UNVAN,
ISNULL((SELECT ROUND(SUM(ALACAK-BORC),2) FROM CARIHAREKETLER CH WHERE CH.MUSTERIKODU=M.MUSTERIKODU AND CH.IPTAL=0),0) AS BAKIYE,
ISNULL((SELECT ROUND(SUM(ARATOPLAM),2) FROM FATURAMASTER FM1 WHERE FM1.MUSTERIKODU=M.MUSTERIKODU AND FM1.IPTAL=0 AND FM1.EVRAKSERI=CH.EVRAKSERI AND FM1.EVRAKSIRA=CH.EVRAKSIRANO AND FM1.NORMALIADE=CH.NORMALIADE AND FM1.TIPI=’SATIS’),0) AS SATISFATURATOPLAMI,
ISNULL((SELECT SUM(dbo.sonAlisFiyati(SH.STOKKODU,’0′)*SH.MIKTAR) FROM STOKHAR SH WHERE CONVERT(VARCHAR(11),SH.TARIH,104)=CONVERT(VARCHAR(11),CH.TARIH,104) AND SH.MUSTERIKODU=M.MUSTERIKODU AND SH.EVRAKSERI=CH.EVRAKSERI AND SH.EVRAKSIRA=CH.EVRAKSIRANO AND SH.EVRAKTIPI=CH.EVRAKTIPI AND SH.IPTAL=0),0) AS MALIYET,
ISNULL((SELECT ROUND(SUM(ARATOPLAM),2) FROM FATURAMASTER FM1 WHERE FM1.MUSTERIKODU=M.MUSTERIKODU AND FM1.IPTAL=0 AND FM1.EVRAKSERI=CH.EVRAKSERI AND FM1.EVRAKSIRA=CH.EVRAKSIRANO AND FM1.NORMALIADE=CH.NORMALIADE AND FM1.TIPI=’ALIS’),0) AS ALISFATURATOPLAMI,
ISNULL((SELECT ROUND(SUM(CH1.ALACAK),2) FROM CARIHAREKETLER CH1 WHERE CH1.EVRAKTIPI=’TAHSILAT’ AND CH1.MUSTERIKODU=M.MUSTERIKODU AND CH1.EVRAKSERI=CH.EVRAKSERI AND CH1.EVRAKSIRANO=CH.EVRAKSIRANO AND CH1.EVRAKTIPI=CH.EVRAKTIPI),0) AS TAHSILATTOPLAMI,
P.PLASIYERADI,P.PLASIYERKODU,ISNULL((SELECT ROUND(SUM(CHB.ALACAK-CHB.BORC),2) FROM CARIHAREKETLER CHB,MUSTERI MB WHERE CHB.MUSTERIKODU=MB.MUSTERIKODU),0) AS PLASIYERTOPLAMBAKIYE,
(CASE WHEN CH.HAREKETTURU=’B’ THEN (ISNULL((SELECT ROUND(SUM(ARATOPLAM),2) FROM FATURAMASTER FM1 WHERE FM1.MUSTERIKODU=M.MUSTERIKODU AND FM1.IPTAL=0 AND FM1.EVRAKSERI=CH.EVRAKSERI AND FM1.EVRAKSIRA=CH.EVRAKSIRANO AND FM1.NORMALIADE=CH.NORMALIADE AND FM1.TIPI=’SATIS’),0)-ISNULL((SELECT SUM(dbo.sonAlisFiyati(SH.STOKKODU,’0′)*SH.MIKTAR) FROM STOKHAR SH WHERE CONVERT(VARCHAR(11),SH.TARIH,104)=CONVERT(VARCHAR(11),CH.TARIH,104) AND SH.MUSTERIKODU=M.MUSTERIKODU AND SH.EVRAKSERI=CH.EVRAKSERI AND SH.EVRAKSIRA=CH.EVRAKSIRANO AND SH.EVRAKTIPI=CH.EVRAKTIPI),0)) ELSE (ISNULL((SELECT ROUND(SUM(ARATOPLAM),2) FROM FATURAMASTER FM1 WHERE FM1.MUSTERIKODU=M.MUSTERIKODU AND FM1.IPTAL=0 AND FM1.EVRAKSERI=CH.EVRAKSERI AND FM1.EVRAKSIRA=CH.EVRAKSIRANO AND FM1.NORMALIADE=CH.NORMALIADE AND FM1.TIPI=’ALIS’),0)-ISNULL((SELECT SUM(dbo.sonAlisFiyati(SH.STOKKODU,’0′)*SH.MIKTAR) FROM STOKHAR SH WHERE CONVERT(VARCHAR(11),SH.TARIH,104)=CONVERT(VARCHAR(11),CH.TARIH,104) AND SH.MUSTERIKODU=M.MUSTERIKODU AND SH.EVRAKSERI=CH.EVRAKSERI AND SH.EVRAKSIRA=CH.EVRAKSIRANO AND SH.EVRAKTIPI=CH.EVRAKTIPI),0)) END) AS KAR
 FROM
 CARIHAREKETLER CH,MUSTERI M,PLASIYERLER P
 WHERE P.PLASIYERKODU=M.PLASIYERKODU
—————————————————————-

—————————————————————-

MIKRO DA belli bir kritere göre merkezdeki mal miktarına göre elimde olan olmayan stoklar

DECLARE @depoKodu INT
DECLARE @hedefDepoKodu INT
DECLARE @merkezMiktar FLOAT
declare @subeMiktar FLOAT
SET @depoKodu=1
set @hedefDepoKodu=2
SET @merkezMiktar=500
SET @subeMiktar=5
select sto_kod,sto_isim,dbo.fn_DepodakiMiktar(sto_kod,@depoKodu,getdate()) as merkezDepoMiktari,dbo.fn_DepodakiMiktar(sto_kod,@hedefDepoKodu,getdate()) as subeDepoMiktari from STOKLAR where dbo.fn_DepodakiMiktar(sto_kod,@hedefDepoKodu,getdate())<@subeMiktar and dbo.fn_DepodakiMiktar(sto_kod,@depoKodu,getdate())>@merkezMiktar
—————————————————————————————————————
AYLIK BAZDA GIDERLER TOPLAMI